banner
5 nejnovějších poptávek
Výměna osobních výtahů
CNC centrum
Poptávka - Projekt pro RD, rekonstrukce bytových jednotek
Poptávka - Výroba dveří na míru, truhlář
Poptávka - Garážová vrata
5 nejnovějších nabídek
Zabýváme se prodejem návleků na MOPY, rozmýváků a žínek
Služba recyklace plastů
Svozové vozidlo střední velikost
Nabídka CNC tvářecích strojů
Nabídka lisování

STAVBY BEZDOZVUKOVÝCH KOMOR - TALPA-RPF s.r.o.

03/03/2020

Bezodrazová (bezdozvuková) komora

Problematika testování, měření a ověřování vlastností širokého spektra vlastností u produktů technické praxe, se pro všechny seriózní výrobce stává každodenní nutností. Zejména v posledních letech však lze vypozorovat i prudce vzrůstající zájem o provádění hlukových zkoušek.

Obecně lze říci, že na všudypřítomný hluk již dávno není nahlíženo jako na nutné zlo, které je negativním projevem činnosti technického zařízení, ale jako na jakousi obecnou emisní složku, se kterou je třeba, stejně jako s ostatními, bojovat. Snad právě z tohoto důvodu jsou každoročně výrobci osobních automobilů, kolejových vozidel, bílého zboží, elektroniky atd. nuceni investovat značné prostředky do vývoje v oblasti snižováni hluku.

Zcela v souladu s tímto trendem zaznamenala firma TALPA – RPF, s.r.o., stoupající zájem o dodávky speciálních akustických laboratoří, v nichž se hluková měření provádí. Výrobou takovýchto zařízení pro měření v nejvyšší třídě přesnosti seTALPA – RPF, s.r.o. zabývá již téměř 20 let.

Realizace bezodrazové komory

Zhotovení akustické laboratoře (bezodrazové, či polobezodrazové místnosti), představuje akustickou úpravu stavebně vhodné místnosti s potřebným vnitřním objemem.

Akustická úprava je provedena osazením stěn, stropu a podlahy místnosti speciálními klíny z akusticky pohltivého materiálu. Pohled do polobezodrazové místnosti s osazeným akustickým obkladem je vidět na obrázcích.

Zřízení pracoviště tohoto typu je garancí nejvyšší třídy přesnosti měření.

 

 

 

 

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU