banner
5 nejnovějších poptávek
Kovovýroba, zámečnické práce viz příloha
Povrchová úprava dílů
Dodávka hydraulické ruky s drápákem
Dodavatel dveří
Zhotovení stavebních a zednických prací v bytě
5 nejnovějších nabídek
0,18kW / 2800 IE1 GLEJ 63 B2 brzdový motor
Portálové obráběcí centrum FREP-D 20×40 A
Obráběcí centrum typ FFЕQ 100-R/A6
NAFTOVÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO XL9 E
HYDRAULICKÝ AGREGÁT 22 kW

Úprava procesního plynu od společnosti ENRESS s.r.o.

20/09/2018

 

 

V loňském roce jsme byli osloveni slovenských subjektem, abychom pro jejich plánovaný projekt navrhli technologii termické depolymerizace vhodnou pro zpracování hygienizovaného nemocničního odpadu s důrazem na čistotu vzniklého procesního plynu, který zůstává po kondenzaci procesního oleje, a který by byl v případě realizace projektu využit jako palivo pro pohon alternativních energetických zdrojů, nebo spalován přímo v bezpečnostním hořáku. Aby mohl být procesní plyn takto využit, nebo likvidován, je nutné, aby splňoval přísné normy STN EN s důrazem na dodržení limitů pro obsah síry, halogenových prvků a těžkých kovů.

 

Vzhledem ke složitosti problematiky nemocničního odpadu, který může obsahovat široké spektrum odpadních materiálů, bylo toto zadání z naší strany považováno za výzvu zejména pro oblast čištění a úpravy procesního plynu obecně. Složitost této problematiky potvrdila mimo jiné i provedená série elementárních chemických analýz několika dodaných vzorků nemocničního odpadu, které potvrdily přítomnost nežádoucích chemických látek.

 

Dodané vzorky hygienizovaného nemocničního odpadu byly v naší laboratoři homogenizovány. Následně byla tato směs chemicky a laboratorně analyzována, po té nadrcena a připravena pro laboratorní testy termické depolymerizace.

 

Fyzikální vlastnosti směsi:

 

Parametr

Hodnota

Průměrná vlhkost  

 8 %

Hodnota pH 

6,28

Granulometrie

drť do 1 cm

 

 

Chemické a ostatní výsledky elementárního rozboru:

 

Složení %

Souhrn kovů a halogenu %

Měrná hmotnost

kg/m3

Výhřevnost

MJ/kg

C

H

N

S

Cl

O

59,50

3,10

1,15

0,01

1,09

6,90

22,6

460

23,5

 

Po sérii laboratorních testů termické depolymerizace byl vypočítány průměrné hodnoty materiálové bilance získaných produktů, které jsou důležité pro ekonomické analýzy zadavatele a investora připravovaného projektu.

 

Jednotlivé získané frakce termické depolymerizace pak byly obsaženy v následujících hmotnostních objemech:

  • Procesní plyn         49 %
  • Procesní olej          29 %
  • Pevný zbytek          22 %

 

V souladu se zadáním jsme získaný procesní plyn podrobili rozboru na plynovém chromatografu a spektrometru. Výsledky prokázaly výrazné překročení stanovených limitů pro chloridy, sulfany a další halogenidy, včetně několika těžkých kovů.

 

Následně jsme provedli další ověřovací sérii testů termické depolymerizace již s aplikací naší navržené kolony chemické propírky s jednotlivými elementy obsahující chemické reduktanty, které s velmi vysokou účinností dokáží dlouhodobě absorbovat přítomné škodliviny.

 

Opakované testy plynovým chromatografem pak účinnost a úspěšnost našeho návrhu chemické propírky potvrdily. Naše závěry laboratorních testů byly po dohodě se zadavatelem ověřeny závěrečným nezávislým akreditovaným měřením při testu termické depolymerizace hygienizovaného nemocničního odpadu za přítomnosti autorizované akreditované laboratoře, která ve svých protokolech potvrdila dodržení všech sledovaných limitů škodlivin v procesním plynu. Získané závěrečné protokoly této nezávislé laboratoře po té zadavatel použil pro potřeby zjišťovacího řízení k tomuto projektu.

 

ENRESS s.r.o.

V zářezu 4

Praha

15800

 

Tel.:+420 733 710 631

Mob.:+420 733 710 631

E-mail: office@enress.eu

Internet: www.enress.eu

https://www.industry-eu.cz/firmy/enress-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU