banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba latexových jáder
Zakázkový tisk
Výroba plastových sáčků
Dodání forem
Zhotovení fasády domu
5 nejnovějších nabídek
VOLNÁ KAPACITA! Drcení plastových výlisků
VOLNÉ KAPACITY PRO LAKOVÁNÍ !!! Kusová a sériová výroba !!
Dvouobrátkový patkový elektromotor B3.
HUTNÍ Materiál, trubky - ihned k prodeji!
HUTNÍ Materiál - ihned k prodeji!

Výroba plastových palet

15/07/2017

zgh_445_01

 

VÝHODY PLASTOVÝCH PALET OPROTI PALETÁM DŘEVĚNÝM


1) VYŠŠÍ ŽIVOTNOST – životnost plastových palet Stabilplastik je nesrovnatelně vyšší než u palet dřevěných; při běžném zacházení nedochází téměř vůbec k jejich mechanickému opotřebení. Plastové palety nepodléhají plísním, houbám ani dřevokaznému hmyzu. Jsou vyrobeny z materiálu, který lze opakovaně recyklovat.
2) ODPADÁ OŠETŘOVÁNÍ PALET – při vývozu zboží do zahraničí musejí být dřevěné palety ošetřeny insekticidy a fungicidy. U plastových palet tyto procedury (a s tím zvýšené náklady) odpadají.
3) ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST plastové palety Stabilplastik vyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost a odpovídají evropským hygienickým standardům pro použití v potravinářském průmyslu.
4) CHEMICKÁ ODOLNOST – plastové palety Stabilplastik odolávají drtivé většině chemických látek (kromě vysoce žíravých chemikálií); jsou tudíž vhodné i pro použití v chemickém průmyslu.
5) FIREMNÍ LOGO – plastové palety Stabilplastik lze na přání opatřit logem firmy. To umožňuje vytvoření vlastního paletového hospodářství firmy. Odpadá problém, že za dřevěné palety ve slušném stavu dostanete ‚výměnou‘ dřevěné palety na konci jejich
životnosti. Eliminuje se tím ztrátovost při tzv. ‚výměně‘.
6) EKOLOGIE – plastové palety Stabilplastik jsou vyrobeny z recyklovanéhosměsného plastu (polyethylenu, polypropylenu a dalších). Výchozí surovinou je granulát vyrobený recyklací tříděného odpadu plastových výrobků (PET lahví,
kelímků, folií atd…). Vyrobené palety lze semlít a opětovně z nich vyrobit palety nové.
7) ÚSPORA NÁKLADŮ – základní cena jednoho kusu plastové palety je sice vyšší než cena srovnatelné palety dřevěné, nicméně tuto cenu lze pro větší odběratele výrazně snížit, a to až na úroveň srovnatelnou s cenou dřevěných palet. Navíc při promítnutí výše zmíněných výhod do ceny jednotlivé palety lze bez nadsázky hovořit o dlouhodobě výhodnější ceně za plastovou paletu.
8) OZNAČENÍ ČÁROVÝM KÓDEM NEBO RFID – pro zajištění efektivního hospodářství s plastovými paletami. Jedná se o velmi odolné značení pomocí speciálních typů štítků. Označená paleta se stává vratným obalem. Výhody: okamžitý přehled o vydávaných a přijímaných paletách, evidence počtu palet u zákazníka,..

 

CERTIFIKÁTY A POSUDKY
• Mikrobiologický rozbor vzorku recyklovaného plastu, číslo CHŽP 35-906 02(159) Ex.: 121408, ze dne 21.10.2002, který vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
• Odborný posudek zdravotní nezávadnosti přepravních palet z recyklovaných plastů, číslo CHŽP 35-701/2002 (136), Ex.: 121303, ze dne 11.9.2002, který vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
• Prohlášení na lehkou paletu z recyklovaných plastů, číslo CIM-4/28-01, ze dne 14.9.2001, které vydalo Centrum pro informace a mechanické testování obalů s.p., U Michelského lesa 366, 146 23 Praha 4
• Prohlášení na euro paletu z recyklovaných plastů, číslo CIM-4/29-01, ze dne 14.9.2001, které vydalo Centrum pro informace a mechanické testování obalů s.p., U Michelského lesa 366, 146 23 Praha 4
• Prohlášení na paletovou jednotku na paletě z recyklovaných plastů, číslo CIM- 4/12-03, ze dne 11.8.2003, které vydalo Centrum pro informace a mechanické testování obalů s.p., U Michelského lesa 366, 146 23 Praha 4
• Protokol o zkoušce: Analýza materiálu přepravních palet, číslo 6207/1/2002, ze dne 13.6.2002, který vydal Ecochem, a.s., Dolejškova 3, 182 00 Praha 8

 

KDE NÁS NAJDETE

gbghn_479_01

 

Stabilplastik, spol. s r.o.
5.května 457 , Měšice, PSČ 250 64
Tel.: +420 233 355 386, +420 283 980 481, Fax: +420 233 350 577
E-mail: stabilplastik@stabilplastik.cz, www.stabilplastik.cz

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU