banner
5 nejnovějších poptávek
Folie pro uzavírání misek
Kompresorová stanice
Židle kancelářská
Samolepící štítky potištěné
Kolový nakladač
5 nejnovějších nabídek
Použité oktabíny k prodeji
Řezání vysokotlakým vodním paprskem
Regranulace PP, PE, ABS, PS, PC, PC/ABS
Dodáváme a montujeme rozvaděče od českých výrobců
Kompletní servisní činnost výtahů od A …..Z

Výroba tryskacích zařízení - 1. TOUŠEŇSKÁ s.r.o.

05/01/2024

 

 

Pneumatická tryskací zařízení – tryskací kabiny malé 

Řada TB 70 byla navržena tak, aby umožňovala použití tryskacích zařízení i v malých prostorách laboratoří a dílen při jemném opracování povrchu především kovů a skla. Jako tryskací prostředek lze použít libovolný materiál do max. velikosti zrna 0,5mm. Mezi nejčastěji používané prostředky patří korund, granát, ocelová drť, balotina a keramické kuličky. 

 

Průmyslové tryskací kabiny 

Průmyslová řada velikostí TB 90, TB 120, TB 150 a TB 200 je řešena tak, aby obsáhla veškeré požadavky zákazníků na kabinové tryskače. Dodává se jak v provedení injektorovém (ITB), tak i tlakovém (TTB) s velikostí tlakových jednotek 10, až 100 litrů. V naší nabídce je rovněž výroba atypicky upravených kabin, které jsou konstruovány přímo na konkrétní zakázky. Nejčastěji je to úprava na protahování tyčového materiálu, vyklápěcí točna pro lehčí manipulaci s výrobky do cca 50kg, vyjížděcí vozík s točnou pro manipulaci s těžkými výrobky aj. 

 

Tryskací kabiny kombinované 

Tato zařízení jsou určena k ručnímu otryskávání především malých a středních konstrukcí. Spojují výhody tryskání v kabinách a komorách, nevyžadují však při instalaci žádné základy! Umožňují obsluze pracovat jak vně, tak i uvnitř kabiny. Nejčastěji jsou kombinované kabiny dodávány v rozměrech 2x3m nebo 3x4m. 

Standardní zařízení má v přední části vytvořeno jedno pracoviště. Na přání je možné rozšířit pracovní místa i na zadní a boční, případně i patrové části kabiny. Doprava tryskacího prostředku je řešena stejně jako u komor hrablovým podlahovým systémem. Dále je materiál dopravován buď pneumatickým, nebo mechanickým způsobem do regenerační části, kde dochází k vytřídění nevhodných částic. Takto vyčištěný materiál padá do zásobníku, ze kterého je při každém přerušení tryskání dopraven zpět do tlakové tryskací jednotky. 

 

Tryskací komory 

Vlastní komora je složena z vrstvených panelů a profilů do robustní konstrukce. Celá hala je na stěnách a na dveřích obložena gumou, která snižuje opotřebení vnitřku komory a prostup hluku. Tryskací komoru lze vyrobit jako průchozí a různých rozměrech podle velikosti otryskávaných dílů. 
Tryskací prostředek, který vykoná svoji práci, propadne mřížovým roštem do podúrovňového dopravního systému. Posuvné lišty (hrabla), které jsou zavěšeny na pohyblivém rámu, posouvají materiál k příčnému dopravníku a dále do elevátoru. Konstrukce podlahové dopravy umožňuje minimalizovat požadavky na základy (90% plochy podlahy pouze -120mm). Elevátor vynáší tryskací prostředek do regenerační části, kde dochází k oddělení hrubých nečistot a jemného prachu od optimální velikosti materiálu. Takto vyčištěný prostředek padá do zásobníku, ze kterého je pomocí automatického dávkování doplňován do tlakových tryskacích jednotek. Manipulace s otryskávaným dílem je zajištěna. 

Alternativně dodáváme tryskací komory s pod podlahovou pneumatickou dopravou. Toto řešení je vhodné při použití minerálního abraziva.  

 

Zařízení pro volné tryskání 

Tlakové jednotky se osazují i na mobilní tryskací zařízení (TTJ 10, až TTJ 200). Jednotky TTJ 10 jsou vhodné pro údržbářské práce, drobné opravy konstrukcí a další práce menšího rozsahu. Jejich výhodou je velká mobilita a snadnost transportu. Naproti tomu jednotky TTJ 40 až TTJ 200 jsou určeny na velkoplošné tryskání rozměrných dílů. K standardnímu vybavení mobilních tryskačů patří dálkové ovládání, které zajišťuje bezpečný provoz. Díky originální konstrukci směšovací hlavy bylo možné snížit provozní náklady a zjednodušit údržbu zařízení. Všechny velikosti mobilních jednotek jsou osazeny speciálními otěruvzdornými hadicemi. Jmenovitá světlost hadice je optimálně volena podle její délky, použitého tryskacího prostředku a průměru trysky. 

Mezi speciální zařízení pro volné tryskání patří bezprašné tryskače, které pracují s uzavřeným oběhem tryskacího prostředku (minimalizuje jeho spotřebu). Tryska je obklopena maskou, která brání úniku materiálu a je napojena na odsávací hadici. Ta dopravuje vytryskaný prostředek do cyklonu, kde se třídí na vlastní tryskací prostředek a prachové podíly. Tryskací prostředek padá do zásobníku, prach je dopravován dále do výsypného kontejneru. Tryskací zařízení je mobilní a je vhodné pro čištění povrchu méně členitých součástí od rzi, okují a dalších nečistot i v dílnách a uzavřených prostorech. 

 

Speciální tryskací zařízení pro sériovou výrobu 

 

Značení výrobků 

Značkovací tryskač se užívá k velkokapacitnímu značení (signování) výrobků ze skla (viz. podrobnosti), případně i k vytváření jednoduchých dekorů menších rozměrů. Tryskání se provádí přes gumovou, plastovou nebo kovovou šablonu. Ta je upevněna k hornímu víku zařízení. Značení se provede po přiložení předmětu k šabloně krátkým pulsem abraziva. Délku pulsu je možné nastavit podle potřeby. Zařízení je ovládáno buď nožním nebo ručním spínačem. Značkovací tryskač je kompaktní stolní zařízení s uzavřeným oběhem tryskacího média. 

 

Tryskání rotačních dílů – karuselová tryskací zařízení 

Tento typ tryskacích zařízení se používá k hromadnému tryskání a matování rotačních dílů. Obsluha zakládá předměty do upínacích systémů jednotlivých satelitů. Po uplynutí cyklu dojde k otočení stolu a zavezení satelitů do pracovního prostoru. Satelity se v pracovním prostoru otáčí. Tím dochází k rovnoměrnému otryskání požadované plochy. Pro tryskání větších ploch může být tryskací zařízení vybaveno pohyblivými tryskami. Po uplynutí určeného pracovního času (cyklu) dojde opět k otočení stolu se satelity do další pracovní polohy. Výkon zařízení je ovlivněn počtem a velikostí použitých trysek. 

 

Tryskání drobných dílů – bubnové tryskače  

Bubnové tryskače slouží pro velkokapacitní pneumatické tryskání drobných dílů (šrouby, spony, úchytky apod.). Tryskání probíhá v poloautomatickém režimu – ruční vsázka – automatické tryskání. Elektronické ovládání stroje umožňuje nastavit libovolnou délku procesu tryskání a při použití tlakového systému i délku prodlevy a počet pracovních cyklů. Tryskací zařízení jsou opatřena ručním nebo pneumatickým vyklápěním bubnu. 

 

Stolové a komorové tryskače 

Zařízení tohoto typu jsou vyráběna v různých variantách podle zadání zákazníků. Jejich parametry se liší v závislosti na velikosti a hmotnosti otryskávaných dílů. Součástí komorového zařízení může být vozík s točnou. U stolových tryskačů používáme otočný výklopný stůl, který může pro rovnoměrnější otryskání povrchu výrobků uvnitř kabiny pulzovat. 

Více podrobných informací, včetně prodejního katalogu naleznete na naši produktových stránkách zaměřených na tryskací zařízení. Navštivte adresu www.tryskaci-zarizeni.cz

 

 

 

1. TOUŠEŇSKÁ s.r.o.

Řešetovská 855

Praha 9

193 00

Česká republika

 

Tel.:+420 326 995 801 - středisko povrchových úprav

Mob.:obchodní oddělení: +420 603 436 321

E-mail: info@1tousenska.cz

Internet: www.1tousenska.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/1-tousenska-s-r-o 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU