banner
5 nejnovějších poptávek
Výstavba přechodu pro chodce přes silnici
Revitalizace a obnova parkové plochy
Služby bezpečnostní agentury
Výměna dřevěného plotu
Nábytek
5 nejnovějších nabídek
Dvouobrátkový patkový elektromotor B3.
PC vytlačovací - čirá - 20 t.
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 42S
Portálové obráběcí centrum FREP-D 20×40 A

Výrobky pro sanace, zesilování a reprofilace stavebních konstrukcí od DRIZORO CZ, s.r.o.

19/09/2019

 

 

 

VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXREST
MAXREST je jednosložkový výrobek pro konstrukční opravy, tvořený speciálními cementy, přísadami a tříděným kamenivem pro získání tixotropické malty s rychlým tuhnutím a kompenzovaným smršťováním.
MAXREST-R
MAXREST-R je jednosložková malta pro opravy konstrukcí, která je vyrobena ze speciálních cementů, přísad a tříděného kameniva, a která poskytuje tixotropní směs s rychlým tuhnutím (20 – 30 minut) a kompenzovaným smršťováním.
MAXRITE
MAXRITE je dvousložková malta bez smršťování pro konstrukční opravy. Je vyrobena na bázi cementu. Je modifikovaná polymery, mikrosilikou, syntetickými vlákny a s obsahem inhibitorů koroze. Je speciálně určena pro provádění oprav o vysokém výkonu, pro betonové konstrukce vystavených vysoké okolní agresivitě. Poskytuje sekundární ochranu betonářské výztuži. Jeho rychlé tuhnutí a vhodná tixotropie dovolují ruční aplikaci rychlým a jednoduchým způsobem, bez nutnosti používat bednění.
MAXRITE-R
MAXRITE-R je jednosložková malta na bázi cementu, modifikovaná polymery, s normálním průběhem tuhnutí. Splňuje požadavky pro konstrukční opravy betonu, třídy R3 podle evropské normy EN-1504-3. Poskytuje dostatečně dlouhou dobu zpracovatelnosti a její tixotropie umožňuje aplikaci na vertikálních plochách. Může se aplikovat ručně nebo metodou nástřiku na betonové povrchy, bloky, malty, kámen apod.
MAXRITE - S
MAXRITE-S je jednosložková malta s normální dobou tuhnutí obsahující speciální cementy, tříděné jemné kamenivo, a která je modifikovaná polymery. Výrobek byl speciálně vyvinut pro opravy velkých ploch. Jeho složení dovoluje provádět jak aplikaci nástřikem suché nebo mokré směsi, tak i ruční aplikace, na povrchy z betonu, malt, kamene, panelů apod. Splňuje požadavky třídy R4 podle evropské normy EN 1504-3.
MAXRITE - F
MAXRITE-F je jednosložková tixotropní malta s normálním průběhem tuhnutí a s kompenzovaným smršťováním, obsahující speciální cementy, tříděné kamenivo, křemičitý prach („křemičitý dým“), polymery a polypropylénová vyztužující vlákna. Je speciálně určen pro strukturální opravy betonu s ruční aplikací bez nutnosti používat bednění.
MAXRITE - HT
MAXRITE-HT je jednosložková malta na bázi cementu modifikovaná polymery, křemičitým prachem (dýmem), inhibitory koroze a výztužnými vlákny. Je navržen pro opravy betonu vystaveného agresivnímu prostředí a dodatečnou ochranu výztuže. Poskytuje dlouhou dobu zpracovatelnosti a tixotropii, která dovoluje jeho aplikaci na svislých plochách v tloušťkách vrstev až do 10 cm bez nutnosti bednění. Lze jej aplikovat ručně nebo strojním nástřikem.
MAXRITE 500
MAXRITE 500 je jednosložková malta bez smršťování pro konstrukční opravy. Je vyrobena na bázi cementu. Je modifikovaná polymery, mikrosilikou, syntetickými vlákny a s obsahem inhibitorů koroze. Splňuje požadavky třídy R4 podle evropské normy EN 1504-3. Je speciálně určena pro provádění oprav o vysokém výkonu, pro betonové konstrukce vystavených vysoké okolní agresivitě. Poskytuje sekundární ochranu betonářské výztuži. Jeho rychlé tuhnutí a vhodná tixotropie dovolují ruční aplikaci rychlým a jednoduchým způsobem, bez nutnosti používat bednění.

 

Více informací najdete zde

 

 

DRIZORO CZ, s.r.o.

Bánov 98

Bánov

687 54

Česká republika

 

Tel.:+420 572 635 052

Fax: +420 572 635 052

E-mail: info@drizoro-cz.cz

Internet: www.drizoro-cz.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/drizoro-cz-s-r-o

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU