banner
5 nejnovějších poptávek
Dodávka zvedáků
Veřejné WC
Vybudování spisovny
Výměna dožilých osvětlovacích těles
Dodávka olejů, maziv a dalších produktů
5 nejnovějších nabídek
Certifikáty - Schwer Fittings
H2-lok šroubení se dvěma svěrnými prstenci
Chemie pro čistění vod
Balící linky - Ovinování palet
Nabídka - permanentní magnety - feritový blok - 19,8x15,2x6 (MA) mm

Zařízení pro čištění odpadních plynů (vzduchu) od společnosti AVT, s.r.o.

15/02/2019

 

 

Použití zařízení pro čištění odpadních plynů (vzduchu)

Zařízení dle této nabídky jsou určena především pro čištění plynů odsávaných z průmyslových technologických procesů.

Mezi nejčastější ověřené aplikace patří čištění vzdušiny odsávané z výrobních technologií:

 • chemické leštění nebo leptání skla
 • neutralizace kyselých odpadních vod
 • galvanizace (chromování, niklování, zinkování atp.)
 • žárové zinkování
 • odmašťování a moření kovů
 • spalování komunálních a nebezpečných odpadů
 • sklady chemikálií
 • výroba močoviny (prachový úlet, amoniak)
 • různé další chemické provozy

Dle účelu použití se tato zařízení člení:

 • záchyt plynných škodlivin
 • záchyt NOx
 • odlučování kapalných aerosolů
 • separace mechanických příměsí
 • kombinované použití

Sortiment zařízení pro čištění odpadních plynů

Zařízení pro čištění vzduchu z našeho sortimentu se dle použité technologie čištění člení na:

 • pěnové absorbéry (PA, PAK)
 • náplňové a výplňové absorbéry (NA)
 • absorbéry s fibrilní výplní
 • absorpční jednotky systému Venturi
 • rotační diskové absorbéry (RDA)
 • lamelové odlučovače
 • náplňové a výplňové odlučovače
 • kombinované absorpční a odlučovací sestavy
 • adsorbéry

Součástmi zařízení jsou také:

 • technologické rozvody kapalin
 • vzduchotechnika
 • elektroinstalace včetně řídících systémů

Dalšími souvisejícími technologickými soubory mohou být zařízení pro skladování a likvidaci kapalných odpadů (zařízení pro čištění vody, technologické nádrže z plastů).

Materiál pro výrobu zařízení

Pro výrobu zařízení pro čištění odpadních plynů používáme ověřené plastové polotovary a konstrukční prvky z různých modifikací materiálů: polypropylén (PP), polyetylén (PE), polvinylchlorid (PVC) a polyvinylidenfluorid (PVDF).

Hlavním kritériem pro volbu materiálu jsou vždy pracovní podmínky konkrétního zařízení.

Dodávka zařízení pro čištění odpadních plynů

Při řešení každého obchodního případu je postupováno vždy individuálně dle potřeb a požadavků zákazníka.

Rozsah dodávky může obsahovat vše od kusové dodávky jednotlivých součástí až po komplexní řešení vzduchotechnického systému zadané výrobní technologie (odsávání a čištění vzduchu, náhrada vzduchu) s garancemi pracovních podmínek a výstupních emisních limitů, včetně projektu, dodávky, montáže a uvedení zařízení do provozu.

Garance dodavatele za funkci zařízení se liší dle rozsahu dodávky. Dodací a další obchodní podmínky se řídí uzavřenou obchodní smlouvou (resp. objednávkou) a platnými právními předpisy ČR.

Řešení technologie provádí nejčastěji firma EVECO, s.r.o. Praha.

Na všechna dodaná zařízení nabízí firma AVT, s.r.o. také pozáruční servis.

Vyžádejte si laskavě bližší technické a obchodní informace.

 

 

 

AVT, s.r.o.

Pražská třída 326

Hradec Králové

500 04

Česká republika

 

Tel.:+420 495 822 371

Fax: +420 495 822 368

E-mail: obchod@avthk.cz

Internet: www.avthk.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/avt-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU