banner
5 nejnovějších poptávek
Rekonstrukce bytových jednotek
Výstavba nové školy
Rodinný dům
Nábytek
Rozšíření zázemí pro návštěvníky
5 nejnovějších nabídek
Prodám vstřikovací lis Zhafir Zeres II ZE1200/430 B ElecktricHybrid
Konzolová frézka FGV 32
FLEXO KABEL 3m 2x1,5mm2 H07RN-F PRYŽ
Balící linky - Ovinování palet
PC vytlačovací - čirá

Zimní údržba

16/09/2017

 

Označením „Zimní služba“ rozumíme udržování sjízdnosti motoristických komunikací a schůdnosti nemotoristických komunikací (čili chodníků) v zimním období od listopadu do března následujícího roku.
   V tomto období je v podniku zřízen nepřetržitý dispečink. Dispečer zařizuje výjezd mechanizmů a pracovníků ručního úklidu na základě žádosti zákazníka nebo na základě vlastního rozhodnutí dle aktuální meteorologické situace.   

V případě dlouhodobé objednávky zimní údržby, mají sypače s pluhy a pracovníci ručního úklidu, nařízenou pracovní pohotovost a vyjíždějí z provozovny nejpozději do 30 minut od vyhlášení zásahu (v praxi však vyjíždíme do 15 minut od vyhlášení zásahu).  


Pro ostatní zákazníky (například areály podniků, čerpací stanice, parkoviště u hypermarketů, chodníky a další nemotoristické komunikace) platí limity výjezdu a způsob vyhlášení zásahu dle uzavřené smlouvy o dílo. Takovou smlouvu uzavíráme na základě jednání se zákazníkem a po obhlídce uklízených ploch, dle jeho podmínek a finančních možností.

Zimní údržba motoristických komunikací

Posyp vozovek je prováděn ve většině případů vlhčenou solí, posypy vozovek, které nesmí být ošetřovány chemicky, zajišťujeme určenými inertními materiály (drť, případně písek).
Pro posyp používáme nejmodernější, elektronicky řízené sypače se zpětnou vazbou (SCHMIDT STRATOS, PIETSCH STE 5R, SCHMIDT AB 2018 FH).

Pluhování je prováděno segmentovými pluhy (BEILHACK, SCHMIDT) o šířce 3 metrů. Pro více informací klikni zde...

Jedná se o nejmodernější stroje v současné době, které zajišťují, že posypy jsou šetrné k životnímu prostředí, sůl rychleji reaguje a je zvýšena její přilnavost k vozovce. Tyto stroje řízené počítačem se zpětnou vazbou zcela eliminují možnost chybného dávkování a jsou proto používány s úspěchem například v Německu při údržbě chráněných krajinných horských oblastí namísto inertních posypů, aniž by došlo k ekologickým škodám na okolní vegetaci.

Co je posyp vlhčenou solí?

Krystalická sůl je před dopadem na rozmetadlo vlhčena 25% roztokem NaCl. Tato solanka krystalickou sůl zvlhčí a tím je zajištěna lepší přilnavost k vozovce (sůl neodlétá po dopadu na zem do stran, ale „přilepí“ se k povrchu). Kromě toho sůl rychleji reaguje, snadněji se rozpouští.

Tento způsob lze použít i pro tzv. preventivní posyp (to je posyp, který se provádí ještě před očekávaným spadem sněhu či vznikem námrazy - na základě meteorologické předpovědi).  Posyp je řízen počítačem, v rozsahu 10-40 g/m2 dle stavu vozovky a zvolené technologie (preventivní posyp 10 g/m2, vlastní likvidační posyp 20-40 g/m2).

Co je zpětná vazba?

Všechny naše sypače jsou vybaveny technologií zpětné vazby, což znamená, že jednotlivá čidla podávají počítači zprávu o tom, zda obsluhou nastavené parametry posypu odpovídají skutečnosti, čili zda sypač vykonává skutečně svou práci tak, jak má (sypač kontroluje sám sebe).

Co je segmentový pluh?

Je to pluh se 3 - 4 na sobě nezávislými segmenty, které lépe kopírují nerovnosti vozovky a při větší nerovnosti (kanál, výmol, atd.) segment odskočí a tím šetří vozovku i celý mechanizmus. Po odskočení se segment vrací zpět na své místo. Šířka všech našich pluhů je 3 metry. Břity pluhu jsou ze speciální umělé hmoty (vulkolan).

Více najdete zde

Martin Javůrek - EKO-PATROL

Papírenská 12

Praha 6

160 00

Česká republika

 

Tel.:+420 233 320 311

Mob.:+420 602 620 757

Fax: +420 233 323 695

E-mail: info@ekopatrol.cz

Internet: www.ekopatrol.cz

http://www.industry-eu.cz/firmy/martin-javurek-eko-patrol

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU