banner
5 nejnovějších poptávek
Folie pro uzavírání misek
Kompresorová stanice
Židle kancelářská
Samolepící štítky potištěné
Kolový nakladač
5 nejnovějších nabídek
Použité oktabíny k prodeji
Řezání vysokotlakým vodním paprskem
Regranulace PP, PE, ABS, PS, PC, PC/ABS
Dodáváme a montujeme rozvaděče od českých výrobců
Kompletní servisní činnost výtahů od A …..Z

ZKOUŠKY DLOUHODOBÉ STABILITY - VINAMET CZ s.r.o.

01/11/2019

 

ZKOUŠKY DLOUHODOBÉ STABILITY


Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření

Firma VINAMET je držitelem povolení na provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability pro tyto typy lékařských rentgenových diagnostických zařízení:

  • skiagrafické a skiaskopické RTG zařízení a kombinovaný provoz (včetně funkce DSA od r. 2009)
  • zubní intraorální a panoramatické RTG zařízení
  • veterinární RTG přístroje
  • zařízení pro počítačovou tomografii - CT
  • mamografické rtg přístroje od r. 2009
Měření je prováděno přístroji NOMEX od firmy PTW - FREIBURG a UNFORS. Použité fantomy a další pomůcky jsou od firem PEHAMED, NUCLEAR ASSOCIATES, FOMEI, VMK, HITACHI.

 

Nabízíme i provádění zkoušek provozní stálosti v zobrazovacím procesu radiologie a zkoušek provozní stálosti diagnostických rentgenových zdrojů ionizujícího záření a provádění odborné pomoci pro zajištění dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích s rentgenovými zářeními diagnostickými.

Jako jednorázové služby nabízíme povinné proškolení radiačních pracovníků pracujících se zdroji ionizujícího záření u držitele povolení, poradenskou činnost týkající se práce dohlížející osoby objednatele při plnění jeho povinností ohledně ochrany před ZIZ, specifikace závad technického charakteru při výše uvedené činnosti a návrhu způsobu jejich odstranění. Dále nabízíme spolupráci nebo kompletní vypracování potřebné dokumentace pro povolení k provozu RTG pracovišť (Program zabezpečení jakosti, Vnitřní havarijní plán ad.).

 

VINAMET CZ s.r.o.

Dělnická 566/12

Havířov-Město

736 01

Česká republika

 

Tel.:+420 596 805 811

Fax: +420 596 805 815

E-mail: vinamet@vinamet.com

Internet: www.vinamet.com

https://www.industry-eu.cz/firmy/vinamet-cz-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU