731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba výpalek
HDPE drtě
Big bagy
Dodávka čisticího laseru
Výměna topné vložky výměníku tepla
5 nejnovějších nabídek
Cementační prášky
CLIO Winter Edition Energy TCe 75
Svařovací zdroj GENESIS 3000 MTE Green@Wave
Pálicí stroj Arrow
PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE

Nabídka: Biofiltrační jednotky Alpha

Datum vložení: 05.12.2019 / Datum platnosti: 19.12.2019

Základní informace

Snižování emisí těkavých organických látek a zapáchajících látekurčené pro snižování emisí těkavých organických látek do ovzduší. Biofiltrační jednotky ALPHA jsou řešeny jako individuálně konstruovaná zařízení podle konkrétních provozních podmínek a požadavků zákazníka. Biofiltrační jednotky ALPHA jsou obvykle složeny ze dvou základních technologických celků. Prvním je vlhčící zařízení, které zajišťuje vlhčení čištěné vzdušniny a zároveň se proudící vzdušnina dotuje biokatalyzačním roztokem. Druhým je biofiltr, který může být podle potřeb konstruován jako jednostupňový, nebo vícestupňový. Náplň biofiltru - nosič biomasy - je porézní, speciálně upravený substrát organického původu, nebo speciální tvarovky z inertních materiálů.

Biofiltrační jednotku ALPHA doplňuje zařízení na výrobu biokatalyzačního roztoku Alpha. Biokatalyzační roztok Alpha urychluje biochemické procesy. Tak je umožněno konstruovat biofiltrační jednotky ALPHA menších rozměrů oproti klasickým konstrukcím biofiltrů. Biofiltrační jednotky ALPHA jsou vybaveny potřebným technickým zařízením jako jsou čerpadla, elektroinstalace, propojování potrubí, měřicí a regulační prvky, el. rozvaděč a ovládací panel. Na přání zákazníka může být chod a ovládání biofiltrační jednotky ALPHA automatizován.

Biofiltrační jednotky ALPHA jsou výsledkem vlastního vývoje realizovaného ve spolupráci Výzkumný ústav pre ropu a uhlovodíkové plyny, SLOVNAFT VÚRUP , a.s. Bratislava.

Biofiltrační jednotky ALPHA a biotechnologie Alpha Microx AER byly schváleny pro používání v České republice Českou inspekcí životního prostředí, ředitelstvím Praha, Rozhodnutím č.j. 90/ZT/OO/0077/Tom/98 a vyjádřením: "zařízení lze považovat, za předpokladu zajištění odpovídajících podmínek procesu pro daný účel, za zařízení nejlepší dostupné technologie s přihlédnutím k přiměřenosti výdajů na jeho pořízení ".

Adresa a kontakty

ABESS, s.r.o.
IČ: 25110462
Türkova 828,Praha 4,149 00
Telefon: +420 233 313 086
Fax: +420 233 313 086
E-mail: abess@abess.cz
WWW: http://www.abess.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU