800 400 464
banner
logo logo logo Vytisknout

Adresa a kontakty

Barvířská 110/18

Třešť

589 01

Česká republika


Mob.:+420 602 705 761

E-mail: marik@atlas.cz

Internet: www.marik-bozp.w1.cz

Mapa

Základní informace

Společnost IVAN MAŘÍK – SLUŽBY V PO A BOZP Vám nabízí zabezpečení všech činností vyplývajících z nového Zákoníku práce č. 206/2006 Sb. a všech předpisů souvisejících s touto problematikou, jež podléhají finančním postihům ze strany státní správy.

Dále zabezpečení povinností „koordinátora“ BOZP na stavbách jak určuje zák. č. 309/2006 § 14 a N.V. č. 591/2006 Sb.Osoba odborně způsobilá ve vyhledávání rizik v oblasti BOZP. Zpracování protivýbuchové prevence nařízené zákonem č. 406/2004 Sb. Vyhledávání rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Audit stavu celé firmy, nebo jednotlivých částí z oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Provádění všech druhů školení – vstupního, opakovaného, vedoucích, speciální. Veškerá školení jsou včetně vyhotovení povinné dokumentace a vystavení osvědčení pro příslušná školení, vedení potřebné dokumentace včetně sledování termínů platnosti, vypracování seznamů pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocení rizik, vypracování seznamu prácí zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým, vypracování další předepsané dokumentace jako je evidence mycích a čistících prostředků, předpis pro řízení bezpečnosti práce ve firmě apod., zařazování pracovišť do kategorií, včetně vypracování žádosti pro schválení na místně příslušnou hygienickou stanici, zabezpečení pravidelných kontrol bezpečnosti práce a výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a bezpečnosti práce v souladu s povinnou legislativou.

Veškeré uvedené činnosti jsme schopni Vám zabezpečit tak, abyste se nemuseli obávat postihů a nepříjemností. Jsme tu pro Vás 365 dní v roce. Přijedeme kamkoliv a pomůžeme Vám vyřešit Vaše problémy.

V případě dalších otázek nás prosím kontaktujte na výše uvedených tel. číslech, e-mailem nebo na internetových stránkách (www.marik-bozp.w1.cz ). Těšíme se na Vás!!!

Fotogalerie

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU