banner
logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

Společnost KVIS je stoprocentně vlastněna českým kapitálem – akciovou společností Chládek a Tintěra Pardubice.
Předmětem činnosti KVISu je výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací včetně příslušných objektů. Dále jsou to úpravy vodních toků, výstavba hrází a monolitických betonových konstrukcí.
V rámci mateřské společnosti je zabezpečována v plném rozsahu projekce vodohospodářských staveb včetně jí příslušející inženýrské činnosti.
Z hlediska střednědobého výhledu si klademe za cíl státi se prosperujícím podnikem stejně jako mateřská společnost. Tedy být producentem velmi kvalitních staveb, lidsky přívětivým zaměstnavatelem, a také nositelem a reprezentantem transparentně formulovaných mravních hodnot.

Produkty – Vodovody - Mezi nosné činnosti společnosti KVIS patří bezesporu výstavba vodovodů. Stavíme mimo hlavní řady vodovodů také vodojemy, čerpací a regulační stanice, měrné a revizní šachty a vodovodní přípojky. Máme bohaté zkušenosti s realizací vodovodních řadů až do průměru 600 mm v materiálu plast a litina. Naši kvalifikovaní technici, montéři a svářeči garantují i ve velmi obtížných podmínkách vysokou úroveň svých služeb
Kanalizace - Významným segmentem naší nabídky je výstavba splaškových a dešťových kanalizací. Realizovali jsme gravitační stokové sítě a systémy tlakové a podtlakové kanalizace. Stavíme hlavní kanalizační stoky, sběrné, revizní a čerpací šachty, ale také čistírny odpadních vod, čerpací stanice, retenční nádrže, spadiště a kanalizační přípojky.
Provádíme výstavbu kanalizačního potrubí až do průměru 1800 mm.
Vodní stavby - Budujeme nové a opravujeme stávající objekty na vodních tocích. Jsme zkušeným dodavatelem vodních staveb na stojaté i tekoucí vodě. Nabízíme odbahnění a rekonstrukce rybníků včetně opravy hrází odtoků, přepadů a výpustních objektů. Součástí těchto prací je čištění potoků a struh, čištění a zřizování odvodňovacích příkopů pro odvod přívalových vod.
Speciální práce - Provádíme zemní práce, terénní úpravy a bourání konstrukcí. Tyto práce zahrnují odstranění ornice, hloubení a výkopy (případně bourání) vrstev vozovky, nakládku, odvoz, zásypy a hutnění. V rámci výstavby a rekonstrukcí mostů provádíme montážní práce vodovodů a kanalizací na nich zavěšených, zajišťujeme zřízení a opravy horkovodů, rozvody topné , požární a užitkové vody.
Projektová příprava - Zabezpečujeme v plném rozsahu přípravu, projekci a inženýrskou činnost vodohospodářských staveb - zajišťujeme vypracování projektové dokumentace včetně poradenství - od projektového záměru až k zajištění stavebního povolení.
Jádrové vrtání a řezání spár

Adresa a kontakty

K Vápence 2745

Pardubice, Zelené Předměstí

530 02

Česká republika


Tel.:+420 466 822 640

Fax: +420 466 822 649

E-mail: kvis@kvis.cz

Internet: www.kvis.cz

Fotogalerie

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU