banner
logo logo logo logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

Spoločnosť ŠIRKOM Sk s.r.o. bola založená v roku 2006. Jej cieľom je pružne reagovať na potreby obchodných partnerov poskytovaním dočasných pracovníkov. Spoločnosť je stabilná, dynamicky sa rozvíjajúca organizácia s dlhoročným pôsobením na slovenskom a českom trhu. Zameriava sa na strojársky, automobilový a elektrotechnický priemysel v oblasti Brna, Chebu, Uherského Hradišťa, Českých Budějovíc a Prahy.

V Českej republike má spoločnosť zriadenú organizačnú zložku, ktorá je držiteľom licencie Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky zo dňa 22.11.2010, oprávňujúcu k činnosti sprostredkovania zamestnania na území Českej republiky.

Obchodným partnerom poskytuje spoločnosť služby na vysokej úrovni. Dôležitá je pre nás ich spokojnosť. Obchodného partnera odbremeníme od pracovno-právnych náležitostí, mzdovej, personálnej a odvodovej agendy.

Spoločnosť ŠIRKOM Sk s.r.o. podniká v rámci zákonných predpisov Slovenskej republiky, prípadne ďalších krajín. Dodržuje zákony a nariadenia z pracovno-právnej oblasti, podnikateľskej etiky, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci.

Svojim zamestnancom sa snaží spoločnosť zabezpečiť lepšie podmienky ako konkurencia. Vytvára kvalitné zázemie (ubytovanie, doprava, poradenstvo), ktoré im umožňuje plne sa sústrediť na prácu. So svojimi zamestnancami uzatvára spoločnosť trvalé alebo dočasné pracovné vzťahy.

Organizačná zložka v ČR:
ŠIRKOM SK s.r.o. - organizační složka
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Prevádzková doba:
Pondelok-Piatok: 08:30-14:00

Adresa a kontakty

Slovenská 5

Bardejov

085 01

Slovensko


Tel.:+421 54 4744055

Mob.:+421 905 711021

E-mail: sirkom@sirkom.sk

Internet: www.sirkom.sk

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU