banner
logo logo logo logo logo logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

Posláním společnosti SIVOP, s.r.o. je umožnit využít přínosů analýzy firemních procesů středním firmám.

Firemní proces chápeme jako organizovaný, opakující se sled na sebe navazujících činností (aktivit), transformujících vstupy na výstupy (materiál, informace) s využitím zdrojů (lidé, technologie, ICT, peníze). Jednotlivé procesy (např. konkrétní výrobní, obchodní, řídící proces) jsou spolu provázány, souvisí spolu a navzájem se ovlivňují.

Procesní analýza ústí ve vytvoření procesního modelu (procesního schématu) firmy nebo její části. Procesní model umožňuje jednoznačně pochopit daný proces a jeho vazby, identifikovat slabá nebo nefunkční místa. Slouží jak k základnímu, nicméně jednoznačnému pochopení stavu „as is“, nebo česky „jak firma teď funguje“, tak i jako nástroj, s jehož pomocí lze optimalizovat jednotlivé části firmy nebo jednotlivé procesy.

Hlavní a konkrétní použití výsledku procesních analýz můžeme vidět v těchto oblastech:

Identifikace základních firemních procesů a jejich vazeb
Vytváření požadavků pro výběr informačních systémů
Řízená implementace informačních systémů
Podpora zlepšení kvality produkce
Lidské zdroje a jejich řízení
Optimalizace konkrétních firemních procesů, konverze stavu „as is“ do stavu „to be“

Kvalita a tím i funkčnost a použitelnost procesních analýz a jejich další využití je dáno ověřenými metodikami, jejichž vytváření se společnost SIVOP, s.r.o. věnuje již deset let. Nabídka služeb je členěna do jednotlivých modulů. Toto členění však není dogmatem, SIVOP, s.r.o. na základě požadavků a potřeb klienta postupuje v návrhu služeb i zcela individuálně.

Optimalizace a řízení firemních procesů je základní úlohou managementu. Poznání firemních procesů je při jejím plnění obrovským přínosem, který vytváří výraznou konkurenční výhodu. SIVOP, s.r.o. ji nyní přenáší ze světa velkých korporací středním firmám.

Adresa a kontakty

Stránského 39

Brno

616 00

Česká republika


Tel.:+420 731 462 687

Mob.:+420 731 462 687

E-mail: ZuzanaStastna@sivop.cz

Internet: www.sivop.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU