banner
logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

Jako generální dodavatel se zaměřujeme na výstavbu nových rodinných domů včetně koordinace a inženýrngu. Zabezpečíme vám potřebnou dokumentaci, tj. od vydání „stavebního povolení“ až po vyřízení záležitostí týkající se užívání stavby. Zpracujeme vám cenovou nabídku stavby. Díky našim téměř dvacetiletým zkušenostem můžeme poradit s postupem výstavby, s jednotlivými stavebními činnostmi, materiálovými možnostmi a následnými finančními úsporami při realizaci.

Také se zaměřujeme na rekonstrukce bytových i nebytových prostor. Zajisťujeme zaměření stávajícího stavu, posouzení technického stavu stávajících konstrukcí, statické posudky, vypracování projektové dokumentace s návrhem nového dispozičního řešení včetně projednání s účastníky řízení a orgány státní správy. Vaši rekonstrukci dovedeme procesem od vydání „stavebního povolení“ až po vyřízení záležitostí týkající se užívání staveb.

Při každé realizaci interiéru provádíme veškeré menší či větší stavební úpravy, rekonstrukce dle vašich požadavků. Od drobných, zahrnující např. posunutí vypínače a vymalování až po kompletní rekonstrukci, zahrnující také výměnu oken, změny dispozic, bourání příček, rekonstrukci bytových jader včetně kompletace a montáže bytových doplňků. Při zásahu do nosných konstrukcí provádíme posouzení statikem.

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace všech kategorií pozemních staveb. Hlavní výhodou spolupráce s naší firmou je především individuální přístup k Vašim projektům. Na základě tohoto faktu dokážeme řešit projektování Vaší stavby individuálně dle Vašich konkrétních požadavků a potřeb, které budou v souladu s platnými předpisy a normami ve stavebnictví.

Jako zavedená stavební společnost s několikaletou praxí Vám kromě bytové výstavby můžeme nabídnout i výstavbu občanskou. Máme bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi škol, školek, nemocničních prostor a bytových domů.

V roce 2014 jsme např. realizovali kompletní velmi náročnou rekonstrukci bytového domu a komerčních prostor pro využití ubytovny renomované mezinárodní pojišťovny v řádech desítek milionů korun.

Adresa a kontakty

Náměstí 5. května 17

Jinočany

252 25

Česká republika


Tel.:+420 224 312 456

Mob.:+420 777 200 684

Fax: +420 224 312 422

E-mail: zeman@remesla-zeman.cz

Internet: www.remesla-zeman.cz

Fotogalerie

Propagační materiály firmy

Stavební činnost je realizována v souladu s integrovaným systémem řízení – dle norem ISO 9001:2009 (systém managementu jakosti), ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu) a normou BSI-OHSAS 18001:2008 (systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) prověřené spol. LL-C Czech Republic s.r.o., Vinohradská 184, Praha 3 a norem ČSN. Stáhnout
Společnost realizuje stavební činnost kvalifikovanými zaměstnanci ve spolupráci s externími odbornými subdodavateli. Naším cílem je předání stavebních zakázek v požadované kvalitě, ceně a v dohodnutém termínu tak, abychom naplňovali Motto společnosti „Kvalitou ke spokojenosti zákazníků“. Stáhnout
Společnost má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému do výše 30 mil. Kč a je zařazena do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) v rámci programu Nová Zelená úsporám. Stáhnout
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU