banner
logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

Spoločnosť UNI-MONT, montážne práce s. r. o. orientuje svoju činnosť predovšetkým na oblasť energetiky so zameraním na montáž, zváranie, opravu, rekonštrukciu a skúšky tlakových, plynových zariadení (potrubí, tlakových nádob, kotlov...) a montáž oceľových konštrukcií. Organizácia disponuje vysoko kvalitnými a skúsenými odborníkmi v odbore zvárania, potrubárskych, kotlárskych a zámočníckych prác, tlakových a plynových zariadení, pod vedením skúsených kvalifikovaných riadiacich pracovníkov a odborných pracovníkov (revíznych technikov).Títo odborníci koordinujú a kontrolujú realizáciu zákaziek v čase od uzavretia zmluvy o dielo až po jeho odovzdanie zákazníkovi. Firma zamestnáva zváračov s certifikátom (osvedčením) o skúške zvárača podľa STN EN 287-1 na: zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom, ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou, zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne a zváranie odtavujúcou sa elektródou v aktívnom plyne. Proces zvárania prebieha pod dohľadom zváračského technológa s certifikátom VÚZ/SNAS a certifikátom EWF "Európsky zváračský technológ". Spoločnosť UNI-MONT s.r.o. ma vytvorený a zavedený vlastný systém manažérstva kvality, ktorý všeobecne spĺňa požiadavky legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike ako aj požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2000. Uvedený systém bol na sklonku roku 2004 preverený vykonaním certifikačného auditu a úspešne certifikovaný akreditovanou spoločnosťou BVQI.

Adresa a kontakty

Nová Lehota 44, 916 35 Nová Lehota, pracovisko Mochovce: Kancelárie K-1, Mochovce, 935 39

Nová Lehota

916 36

Česká republika


Tel.:+421 366 391 155, +421 385 301 267

Mob.:+421 903 712 217, +421 903 763 513

Fax: +421 366 391 155, +421 385 301 267

E-mail: uni-mont@uni-mont.sk

Internet: www.uni-mont.sk

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU