banner
5 nejnovějších poptávek
Dělení
Sváření nerezové oceli
Oprava, přetěsnění a seřízení soustruhu
Dodávky ložisek
Rekonstrukce koupelny, rekonstrukce staršího domu
5 nejnovějších nabídek
Plastový granulát
Konzolová frézka FGV 32
ASV 7-SET - „Kapesní“ akumulátorový šroubovák
Frekvenční měnič GD10-1R5G-S2-B; 1x230VAC; 1,5kW/ výstup 7,5A, 3x230VAC
OHÝBAČKA KARI SÍTÍ A ROHOŽÍ - HAMBI KSE603V

Bezvýkopová výstavba vodovodů a kanalizací

25/09/2017

 

Společnost TALPA-RPF se v oblasti bezvýkopových technologií věnuje také výstavbě vodovodů pomocí nejmodernější technologie řízeného horizontálního vrtání. Důvodem tohoto řešení je použití vyspělejší a efektivnější vrtné techniky, která zajišťuje úspěšnou pokládku vodovodu s přesným řízeným bez nutnosti kopat vodovod po celé délce. Efektivní technika zvládá řízenou pokládku vodovodního potrubí na vzdálenosti 100 až 150 m, výjimečné však nejsou ani vrty v délce až 300 m.

 

Postup řízeného horizontálního vrtání (HDD)

Před vlastní realizací probíhá technická příprava vrtu, jejímž cílem je určení vstupního a výstupního bodu a průběhu vrtu. Návazně jsou také posuzovány informace o stávajících inženýrských sítích a jiných podpovrchových překážkách, které by mohly průběh vrtání negativně ovlivnit. Další částí přípravy je výkop startovací a cílové jámy, jejichž účelem je mimo jiné manipulace s vrtnými nástroji.

Samotné vrtání začíná pilotním vrtem, který směřuje k cílové jámě, probíhá při něm kontrola hloubky a směru, kterou v průběhu celého vrtání zajišťuje vysílač umístěný ve vrtné hlavě. Na čele vrtného nástroje jsou trysky, ze kterých tryská bentonitová suspenze, rozvolňující půdu před vrtnou hlavou.

Po dosažení cílové jámy je pilotní vrtná hlava zaměněna za rozšiřovací vrtnou hlavu a opět za podpory bentonitového výplachu zpětným vrtáním směrem k vrtné soupravě provede rozšíření odvrtaného otvoru. Proces rozšiřování může probíhat opakovaně až do dosažení požadovaného rozměru umožňujícího vtažení chráničky do vrtu.

Posledním krokem je vtažení potrubí do vrtu, které probíhá za současného rozšiřování vrtu na výsledný rozměr. Po ukončení vrtných prací je nutné vyčerpat výplach a vyčistit jámy pro následné montážní práce a vystrojení protlaků.

 

Výhody výstavby inženýrských sítí bezvýkopovou metodou HDD

  • nižší investiční náklady ve srovnání s výkopovými metodami
  • rychlost provedení - až 250 m pokládky denně
  • odpadá nutnost odstávek a objížděk komunikací
  • výkonnější technika - vrt je být při průchodu terénem velmi přesně řízen
  • čistější – nepráší, nevyžaduje likvidaci stávajících komunikací a asfaltování
  • vyloučení nepříznivých vlivů na životní prostředí
  • nové trubní materiály - větší životnost
  • díky směsi bentonitu a zeminy nedochází k sesedání povrchu nad protlakem

 

TALPA-RPF s.r.o. - bezvýkopové technologie

Holvekova 645/36

Ostrava - Kunčičky

718 00

Česká republika

 

Tel.:+420 596 237 019

Mob.:+420 602 593 463

Fax: +420 596 237 020

E-mail: talparpf@talparpf.cz

Internet: www.talparpf.cz

http://www.industry-eu.cz/firmy/talpa-rpf-s-r-o-bezvykopove-technologie

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU