banner
logo logo logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

" Profesionálním přístupem šetrně k přírodě"

Již od roku 1991 působíme na trhu bezvýkopových technologií.

Značka TALPA-RPF je zárukou vysoké kvality služeb. Společnost Talpa-RPF je členem CZSTT – české společnosti pro bezvýkopové technologie. Máme hluboké zkušenosti s bezvýkopovými technologiemi a řízenými protlaky a svůj úkol splníme i v obtížných podmínkách. Dobré technické vybavení a důkladná příprava jsou základem našich úspěchů.

Protlaky realizujeme rychle – zvládáme 30m až 200m denně. Protlaky mohou mít délku od 8m do 350m a průměr vtahovaného potrubí od 32mm do 800mm. Poloměr ohybu soutyčí činí 39m až 55m.

Naše možnosti

V oblasti bezvýkopových technologií provádíme tyto práce:

* řízené protlaky
* protlaky, protláčení
* řízené horizontální vrtání, vodorovné vrtání
* bezvýkopová výstavba inženýrských sítí
* rekonstrukce a renovace inženýrských sítí - relining
* vtahování potrubí
* zatahování kabelů
* provzdušňovací vrty – venting
* drenážní vrty
* mikrotunelování
* řízené mikrotunelování
* podvrty
* řízené podvrty

Protlaky využijete při vytváření nebo renovaci inženýrských sítí:

* vodovody
* tlaková kanalizace
* spádová kanalizace
* plynovody
* chráničky telekomunikačních a napěťových kabelů
* kabelovody

· Hydrogeologické průzkumy, posudky pro stavební povolení
· Průzkumy znečištění podzemních vod, zemin a objektů
· Ekologické audity
· Analýzy rizik
· Sanace znečištění podzemních vod, zemin a staveb
· Čištění studní a regenerace vrtů určených pro jímání pitné vodyVodohospodářské stavby
* stavby na vodních tocích
* stavby jezů, přehrážek, skluzů a rybích přechodů
* sanace nátrží, opevnění a modelace koryta
* protipovodňová opatření, nádrže, hráze a poldry.

www.talparpf.cz

Adresa a kontakty

Holvekova 645/36

Ostrava - Kunčičky

71800

Česká republika


Tel.:+420 596 237 019

Mob.:+420 602 593 463

E-mail: talparpf@talparpf.cz

Internet: www.talparpf.cz

Fotogalerie

Propagační materiály firmy

NÁSTROJE PRO ŘÍZENÉ HORIZONTÁLNÍ VRTÁNÍ Stáhnout
- inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí Stáhnout
Stáhnout
Bezvýkopová technologie Stáhnout
Bezvýkopová technologie letiště Holíč Stáhnout
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU