banner
5 nejnovějších poptávek
Pokládky a opravy podlahových krytin
Přístavba budovy
Rekonstrukce a optimalizace vytápění
Rekonstrukce objektu
Sociální zázemí
5 nejnovějších nabídek
ASV 7-SET - „Kapesní“ akumulátorový šroubovák
Frekvenční měnič GD10-1R5G-S2-B; 1x230VAC; 1,5kW/ výstup 7,5A, 3x230VAC
PVB materiál
AKCE!! Nejžádanější obálky nyní prodáváme za zvýhodněné ceny!!
PLASTOVÉ OBÁLKY PRO VAŠE ZÁSILKY, sáčky pro balení roušek

Dálkově ovládaná kompaktní jednotka jako ideální řešení BČOV pro obce do 500 ekvivalentních obyvatel

04/03/2017

 

Jednotka poskytuje plnohodnotné biologické čištění odpadních vod, je mobilní, snadno ovladatelná v případě požadavku i na dálku pomocí internetu nebo GSM

Kompaktní jednotka je umístěna ve standardním přepravním kontejneru a je určena pro čištění odpadní vody v rozmezí 50 - 100 m3/den. Jednotka umožňuje dosahovat předepsaných kvalitativních parametrů vyčištěné vody včetně BSK5 a celkového dusíku. Jednotka je plně automatická a její řízení je velmi jednoduché při minimálním požadavku na čas.

jednotka_370

Hlavní výhody kompaktní jednotky technologie AGAR®, nového standardu pokrokové úpravy komunálních odpadních vod

 • Minimální nárok na plochu
 • Velmi snadná doprava a instalace
 • Rychlé uvedení do provozu s minimálními nároky na práci a logistiku
 • Provoz nevyžaduje vysoké technické znalosti a zkušenosti
 • Automatický provoz
 • Minimální potřeba kontroly ze strany provozovatele
 • Stabilní řešení efektivně odolné vůči:
  • Hydraulickému šoku
  • Toxickým látkám
  • Prudkým změnám kvality vstupní vody
 • Kvalitní řešení s minimálními pořizovacími i provozními náklady
 • Použitelný prakticky pro všechny komunální vody
 • Možnost zvýšení účinnosti v budoucnosti zvýšením podílu nosičů
 • Možnost instalace paralelní jednotky pro zvýšení výkonu v budoucnosti
 • Netvoří se zápach

 

Základy technologie

Kompaktní jednotka poskytuje výhody jednoduchosti technologie pohyblivého vloženého lože. Současně však obsahuje i denitrifikační jednotku, která dále zvyšuje kvalitu vyčištěné vody. Může být instalována velmi rychle s minimálními nároky na infrastrukturu. Pro instalaci je potřeba:

 • Základní zpevněnou nebo betonovou desku
 • Přívod elektřiny 380V
 • Přívod znečištěné vody a odvod vyčištěné vody
 • V případě prudkého kolísání kvality nebo množství vstupní vody homogenizační tank před jednotkou
 • Standardní záchytnou jímku na kal za jednotkou

Jednotka vyžaduje minimální zásahy obsluhy díky své mechanické jednoduchosti a robustnosti. Podstatně redukuje celkový obsah znečišťujících látek ve vodě čímž je velmi usnadněno vypouštění vody do vodoteče.
Anox pre-denitrifikační část (používána pouze v případě potřeby snížení celkového dusíku) využívá nosičů biomasy a míchadlo. Část vody z aerobní aktivační zóny je za pomoci vnitřní recirkulace vedená zpět do denitrifikační nádrže kde přichází do styku s biomasou na povrchu nosičů a zlepšují jejich funkci.
Aerobní aktivační nádrž je využívána pokud je potřebné snížit BSK5 a obsah amoniakálního dusíku. Aktivační nádrž je naplněna nosiči biomasy, které jsou udržovány ve vznosu vháněným vzduchem. Voda z výstupu je částečně vedena zpět do anoxy zóny.

Technologie aktivace s pohyblivým biologickým ložem (MBBR - Moving Bed Biological Reactor) je charakterizována jako jednoduchá technologie s minimálním množstvím technologického zařízení (porovnejte s klasickou technologií aktivovaného kalu), která je méně náchylná na nepříznivé venkovní vlivy. Výsledkem je minimalizace vynucených odstávek zařízení. Tato technologie je běžně používána pro carbonaceous BOD removal. Přestože tento proces má dobrou schopnost nitrifikace, je méně často používán pro snižování obsahu dusíky především pro nedostatečnou účinnost denitrifikace díky nutnosti vysoké recirkulace a potřeby externího zdroje organického uhlíku. V důsledku toho je velmi těžké dosáhnout požadovanou úroveň denitrifikace.
AqWise proto vyvinula pokrokovou jedinečnou technologii AGAR® Remote N´ Control™ pro snižování obsahu celkového dusíku ve vodě. Tento proces bezezbytku splňuje požadavky na snížení obsahu dusíku a přitom si zachovává výhodu jednoduchosti technologie s vloženým pohyblivým ložem. Výsledkem je jednoduchý robustní systém s minimálními náklady na údržbu a opravy, který poskytuje vysokou kvalitu vypouštěné vody splňující i nejpřísnější omezení pro ochranu životního prostředí.

Nová technologie v kompaktní jednotce obsahuje tyto části:

1. Anoxy pre-denitrifikační část (pouze pokud je nutná) využívající pohyblivých nosičů biomasy, které jsou udržovány ve vznosu za pomoci míchadla. Část nitrifikované vody z aerobní části je přiváděna pomocí vnitřní recirkulace.

2. Aerobní aktivace s nosiči biomasy pro snížení BSK5 a nitrifikace amonného dusíku. Aktivace je provzdušňována speciálními rozvody vzduchu, který kromě vnášení kyslíku udržuje nosiče biomasy v navrženém rychlém turbulentním proudění. Část vody z výstupu z aktivace je vedena zpět do anoxy části pro další denitrifikaci.

3. Výstupní vody z aktivace je vedena do usazovací nádrže, která je kombinací usazování a denitrifikace. Výsledkem je upravená voda s velmi nízkým obsahem dusíku (<15 mg/l) a s nízkým obsahem nerozpustných látek

Hlavní výhody kompaktní jednotky

 • Minimální požadavek na plochu
 • Jedná se o mobilní zařízení - není potřebné stavební povolení
 • Velice rychlá instalace
 • Minimalizace požadavků na provedení přípravných i stavebních prací ze strany investora
 • Minimalizace potřebných investičních nákladů
 • Velmi nízké provozní náklady
 • Možnost pouhého snižování BSK5 nebo kombinace se snižováním celkového obsahu dusíku
 • Jednotka pro 50 nebo 100 m3 odpadní vody denně
 • Minimální náklady na údržbu a opravyPlně automatický provoz vyžadující minimální zásahy ze strany provozovatele s možností kontroly na dálku přes internet nebo GSM modul
 • Možnost provozování zařízení pracovníky dodavatele
 • Vysoká úroveň snižování obsahu nežádoucích látek v odpadní vodě
 • Vypouštěná voda splňuje i nejpřísnější požadavky ve vztahu k ochraně životního prostředí
 • Možnost velmi jednoduchého zvýšení kapacity instalací druhé paralelní jednotky
 • Možnost instalace zařízení jako nouzového přechodného řešení

jednotka1_295

ABESS, s.r.o.

Türkova 828
Praha 4
149 00
Česká republika

Tel.: +420 233 313 086
Mob.: +420 720 180 028
Fax: +420 233 313 086
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU