banner
5 nejnovějších poptávek
Pálení dílů
Dodávka ohraňovacího lisu
Výroba jednoúčelového zařízení
Kovovýroba, svařování
Zhotovení podlahy, malířských a zednických prací v domě
5 nejnovějších nabídek
PVB materiál
Nivelační tlumící prvky a silentbloky
Brusivo SIA
Rohože ze sekaných skelných vláken – CSM – chopped strand mats
Gumárenská výroba, recyklace pryže a plastů

Geotextilie, geomříže

08/07/2017

 

 

Jsme schopni zajistit konzultaci a položit geotextilie, které slouží pro vyztužování asfaltových vrstev vozovek.

Tyto materiály je možno rozdělit do dvou skupin z hlediska jejich funkce při řešení konkrét- ních problémů.

První skupinu tvoří geomříž Tensar AR1 a geokompozit Tensar ARG. Výztužná funkce obou výrobků je zajištěna zazubením zrn asfaltové směsi do otvorů geomříže. Tyto výrobky se používají při překrývání reflexních trhlin, které pracují dynamicky při každém přejezdu vozidla. Dále je možné tyto výrobky použít pro zvýšení únosnosti krytu, respektive pro zvýšení životnosti krytu.

 
 

1. Geomříže AR zajišťují zvýšení únosnosti a odolnosti všech druhů asfaltových vozovek.

Ukázalo se, že použití mříží Tensar AR1 a ARG významně prodlužuje životnost všech asfaltových vozovek. Přínos mříží spočívá v omezení šíření trhlin. U hutných živičných macadamů, které jsou často náchylné ke vzniku únavových trhlin, může být životnost vozovky prodloužena až desetinásobně.

 

2. Položením na bázi živičné vrstvy zabraňují geomříže AR šíření reflexních trhlin:

Výztuž Tensar položená na bázi asfaltové vrstvy zabraňuje šíření reflexních trhlin a prodlužuje životnost asfaltové vrstvy.

  • asfaltová vrstva je potrhaná
  • asfaltová vrstva je položená na spojích
  • podklad je tvořen cementovou stabilizací

3. Umístnění geomříží Tensar AR pod obrusnou vrstvu vozovky je jednoduchou a účinnou alternativou, která umožňuje snížení hloubky vyjetí kolejí až o 70 %:

  • při vysokých teplotách okolního prostředí
  • vystavené vysokému zatížení, např. pojezdové a odstavné plochy na letištích
  • anebo kontejnerové terminály
  • pro autobusové jízdní pruhy v blízkosti míst s intenzívním provozem
  • např. světly řízené nebo okružní křižovatky

Druhou skupinu tvoří geokompozit Tensar Glasstex.

Tento výrobek se používá při překrývání reflexních trhlin nepracujících dynamicky. Glasstex zachytí pouze pohyby trhliny ve vodorovné rovině vozovky, jedná se např. o pohyby vznikající vlivem změn teplot jednotlivých ročních období.

 

 

Bedřich Málek - recyklace a pokládka živice

Jeremenkova 368/3

Praha 4 - Podolí

147 00

Česká republika

 

Tel.:+420 602 366 732

Mob.:+420 602 366 732

E-mail: info@silnicemalek.cz

Internet: www.silnicemalek.cz

http://www.industry-eu.cz/firmy/bedrich-malek-recyklace-a-pokladka-zivice

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU