banner
5 nejnovějších poptávek
Olověné autobaterie s elektrolyty
Obrábění dle výkresové dokumentace
Kovovýroba
Zámečnická výroba, svařování
CNC obrábění
5 nejnovějších nabídek
Dvouobrátkový patkový elektromotor B3.
Balící linky - Ovinování palet
PC vytlačovací - čirá - 20 t.
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 42S

Intenzifikace produkce bioplynu

02/04/2017

Ve spolupráci s firmou SKANSKA, a.s. nabízíme metodu pro intenzifikaci rozkladu organických látek, využívaných pro výrobu bioplynu. Jedná se o biotechnologii, která umožňuje zvýšit využitelnost fermentované biomasy a zvýšit produkci bioplynu a to pomocí aplikace biologicky aktivního roztoku biokatalyzátoru (B-CAT).

ABESS, s.r.o. je nositelem know-how, dodavatelem technologie a B-CAT.

B-CAT vzniká fermentací specifického organického substrátu ve vodě za stanovených provozně-technologických podmínek (teplota, tlak, doba zdržení).  B-CAT je bezbarvá kapalina a bez zápachu. B-CAT je směs enzymů a nepatogenních mikroorganismů. B-CAT je hygienicky nezávadný roztok a byl schválen k používání Ministerstvem zdravotnictví ČR (platí pro EU). Produkce B-CAT je kontinuální, probíhá za stanovených podmínek.

B-CAT je produkován ve výrobních zařízeních, která jsou konstruována individuálně podle požadovaného výkonu zařízení a podmínek jeho umístění. Výrobní zařízení B-CAT, kontrolu jeho provozu a kvalitu produkovaného roztoku B-CAT zajišťuje ABESS, s.r.o.

Dávkování B-CAT závisí na množství a složení organické hmoty, zpracovávané v bioplynové stanici. Obvyklá dávka B-CAT se pohybuje v úrovni 2 – 4% z denního objemu organické hmoty, aplikované do fermentoru bioplynové stanice.

B-CAT urychluje a posiluje biochemické procesy při rozkladu organických látek, zvyšuje rozložitelnost i obtížně rozložitelných organických látek např. na bázi celulózy. Jedná se  o intenzifikaci enzymatické hydrolýzy celulózy. Lepší využitím energetického potencionálu biomasy přináší významné efekty, a to vyšší účinnost rozkladu organických látek, zlepšení stability fermentačního procesu a zejména vyšší produkci bioplynu. Výsledným efektem aplikace B-CAT v bioplynových stanicích je zvýšení produkce bioplynu obvykle o 5 – 15%, ve srovnání s běžným procesem fermentace. B-CAT také snižuje produkci zapáchajících látek a jejich emise do ovzduší.

ABESS, s.r.o. nabízí provozovatelům bioplynových stanic dodávku produkčního zařízení B-CAT. Následně je realizován zkušební provoz pro ověření efektu uvedené metody v dané bioplynové stanici. Po vyhodnocení výsledků zkušebního provozu aplikace B-CAT následuje přechod do trvalého provozu a komerční režim dodávky technologie.  Cena metody činí cca 35% z dosaženého zvýšení ekonomického efektu bioplynové stanice.

 

ABESS, s.r.o.

Türkova 828

Praha 4

149 00

Česká republika

 

Tel.:+420 233 313 086

Mob.:+420 720 180 028

Fax: +420 233 313 086

E-mail: abess@abess.cz

Internet: www.abess.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU