banner
5 nejnovějších poptávek
Vykupujeme tvrdé PVC, trubky, profily, lišty...
PP natur pro vstřikování
Renovace bytových jednotek
Zhotovení zednických prací
Kovoobrábění dílů dle přílohy
5 nejnovějších nabídek
Prodám vstřikovací lis Zhafir Zeres II ZE1200/430 B ElecktricHybrid
Třífázový frekvenční měnič GD10-0R7G-S4-B GD10
PC vytlačovací - čirá
HDPE vstřikovací
ODPADOVÉ PYTLE SE SLEVOU AŽ 40% !!

Kovový odpad od společnosti ARCIMPEX s.r.o.

16/04/2018

 

 

Jednou z nosných činností naší společnosti je nakládání s kovovým odpadem. Zabýváme se výkupem železného šrotu (včetně materiálu z nerezových ocelí), mědi, hliníku a dalších barevných kovů, jejich přepravou, tříděním, úpravou a dalšími souvisejícími službami a činnostmi. Kovový šrot nakupujeme od velkých výrobních firem i od drobných dodavatelů a občanů. Materiál získáváme také od smluvních partnerů, kterým zajišťujeme veškerý servis od přistavení kontejnerů, naložení šrotu, až po jeho odvoz.

Jsme dodavatelem železného šrotu do všech významných hutních závodů v našem regionu – Arcelor Mittal, Třinecké Železárny, Vítkovice Steel, kovošrot dodáváme i do sléváren. Mezi naše odběratele patří i hutě v Polsku, Německu a Itálii.

K odvozu materiálu používáme vlastní nákladní kontejnerovou dopravu. Jelikož společnost ARCIMPEX disponuje vlastní železniční vlečkou, lze k příjmu a expedici šrotu použít i železnici 

V současné době zpracováváme kovový odpad stříháním, pálením a lisováním. Disponujeme potřebnými technickými zařízeními pro výše zmiňované činnosti, jako jsou hydraulický nůžkolis, jeřáby, drapákové nakladače, břemenové elektromagnety, nákladní vozidla, kontejnerové systémy, pálící soupravy, loupačky kabelů a hydraulické nůžky.

Jsme schopni ověřit chemické složení kovových materiálů spektrometry a vystavit příslušný protokol o výsledcích. Vzhledem k současným požadavkům na jakost a bezpečnost provádíme u dodávaného železného šrotu měření radiace.

Společnost ARCIMPEX, s.r.o. je také schopna realizovat demontáže a likvidace technologických celků, výrobních, dopravních zařízení a dalších objektů spojených s výskytem kovového odpadu, včetně potřebných stavebně demoličních prací.

Společnost ARCIMPEX s.r.o. je držitelem živnostenského oprávnění pro nakládání s odpady a obchodování s nimi a všech ostatních požadovaných povolení a osvědčení, která jsou potřebná k poskytování komplexních služeb v oblasti výkupu, třídění a úpravy kovového odpadu včetně demolic a demontáží průmyslových areálů a jejich technologických zařízení.

Při veškerých činnostech nejenom v oblasti nakládání s odpady důsledně dbáme na dodržování veškerých právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, prevence znečišťování a bezpečnosti a hygieny práce. O čemž, mimo jiné, svědčí i udělení certifikátu pro systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001.

Od března 2015 jsme schopni našim odběratelům dodávat ocelový a železný šrot nejen jako odpad, ale i jako surovinu. Jsme držiteli certifikátu systému managementu kvality dle článku 6 Nařízení rady (EU) č. 333/2011. Zároveň máme krajským úřadem schválen dodatek k provoznímu řádu, který stanovuje kritéria, kdy železný, ocelový šrot přestává být odpadem a stává se surovinou pro výrobu kovů.

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU