banner
5 nejnovějších poptávek
Zednické a stavební práce v bytě
Výroba z hliníku dle přílohy
Zhotovení tisku, zakázkové tiskařské práce
Kompletní výroba dopravníku dle výkresové dokumentace
Poptáváme kompletní výrobu dílů dle výkresové dokumentace, rotační série
5 nejnovějších nabídek
Pelety
FLEXO KABEL 3m 2x1,5mm2 H07RN-F PRYŽ
Zařízení BPS-12.250AV-DC-v17 pro odporové svařování rovinných svařenců
Mokré lakování
Konzolová frézka FGV 32

Odpady

18/02/2017

ABESS, s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s úpravou a zpracováním odpadů s obsahem ropných látek.

K tomuto účelu má k dispozici biologické materiály a biotechnologie, která umožňuje efektivní rozklad ropných látek. Praktické aplikační zkušenosti a know-how ABESS, s.r.o. jsou základním předpokladem pro efektivní zajištění této činnosti.

 

Úprava a zneškodňování odpadů s obsahem aromatických a polycyklických aromatických uhlovodíků

Biologický rozklad (bioremediace) ropných látek probíhá v přírodě přirozenou cestou. Řízený proces bioremediace vychází z přírodních podmínek a běžný proces zajištěním vhodných podmínek proces rozkladu ropných látek urychluje. Výsledkem rozkladu ropných látek je nezávadná organická hmota, kterou je možno využít jako součást kompostů pro zúrodnění půdy.

Pro zajištění bioremediace ropných odpadů je nutné disponovat potřebnými biologickými materiály, know-how, technologickými a provozními prostředky pro přípravu biologických roztoků a zkušenostmi v tomto oboru. Zneškodňování, resp. úpravu nebezpečných odpadů s obsahem alifatických, aromatických a polycyklických aromatických odpadů provádíme pomocí účinných biodegradačních metod/biotechnologií.

Biochemický roklad uhlovodíků je metodou šetrnou vůči žvotnímu prostředí a touto metodou lze redukovat obsah kontaminantů až na mezní hodnoty umožňující i další využití sanovaných materiálů, nebo jejich bezpečné skládkování. Biodegradační metody jsou rovněž ekonomicky výhodnější, než jiné způsoby úpravy a zneškodňování odpadů.

Nabízíme kooperaci firmám, které se zabývají sanacemi kontaminovaného prostředí, nebo zneškodňováním odpadů, a to formou poskytnutí know-how, případně zajištění bioremediace na jejich lokalitách a zařízeních pro úpravu odpadů.

 

 

ABESS, s.r.o.

Türkova 828

Praha 4

149 00

Česká republika

 

Tel.:+420 233 313 086

Mob.:+420 720 180 028

Fax: +420 233 313 086

E-mail: abess@abess.cz

Internet: www.abess.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU