banner
5 nejnovějších poptávek
Soustružení dílů
Malířské práce
Obrábění dílů
Poptáváme vložky hadicového ventilu
CNC obrábění dílů
5 nejnovějších nabídek
VOLNÉ KAPACITY PRO LAKOVÁNÍ !!! Kusová a sériová výroba !!
HUTNÍ Materiál, trubky - ihned k prodeji!
LDPE regranulát - různé odstíny
PS regranulate black RAL 9004
Lis Typ ELS xx DEU

Přečerpací jímky odpadních vod

16/12/2017

 

Přečerpací jímky

Čerpací jímka firmy GONAP  jsou určeny pro podzemní shromažďování a čerpání odpadních vod ze samostatně stojících rodinných či obytných domů, rekreačních středisek, průmyslových a chemických provozoven, kde průtok nepřesáhne 5 l/s (u jednoho čerpadla) resp. 8 l/s (u dvou čerpadel). Charakter čerpaného média je třeba zohlednit volbou vhodného typu čerpadla – viz. Provozní a montážní předpis čerpadla.

Při čerpání těchto vod do veřejné kanalizace nesmí být překročeny koncentrační limity znečištění stanovené kanalizačním řádem místního provozovatele vodovodů a kanalizací. V případě překročení těchto limitů vzniká i potřeba častějšího čištění jímky a vystrojení. Dovolený rozsah pH čerpané kapaliny – podle použitého čerpadla. Jímka není určena k jímání a čerpání olejů a tuků – tyto působí komplikace při provozu a čištění jímky.

Jímka není určena k čerpání hořlavin, ropných produktů a pro umístění v zóně s nebezpečím výbuchu.

Konstrukční řešení

Čerpací jímka je vodotěsná monolitická čerpací šachta o vnějším průměru 1100 mm a výšce až 2,5 m. Veškeré prostupy kabelů a potrubí stěnou jímky jsou zatěsněny průchodkami. Čerpací jímky jsou zhotoveny z materiálu PP s minimální tloušťkou stěny 10 mm. Jímka je opatřena výztužnými prolisy, díky kterým je samonosná a není třeba při instalaci jímku obetonovat.

Minimální hustota materiálu jímky je 925 kg/m3 dle ČSN EN ISO 1183-1. Minimální kruhová tuhost min 0,7 kN/m2 do 1 m a 2,0 kN/m2 1-6 m.

Použitý materiál P je zárukou mimořádné chemické a mechanické odolnosti jímky a dlouhodobé životnosti.

Rozměry jímky poskytují dostatečný akumulační objem pro cca 24 hodinový provoz při výpadku energie nebo při poruše čerpadla.

Výtlačné potrubí je provedeno z materiálu PVC včetně armatur. Jednotlivé díly jsou spojeny lepením případně závity a převlečenými maticemi z důvodu oprav a čištění. Těsnost výtlačného potrubí je v místě průchodu stěnou jímky je zajištěna průchodkou s plochým těsněním, případně svařováním.

Osazení do terénu

Čerpací jímka musí být usazena na vodorovnou vyrovnávací plochu, tvořenou 20 cm silnou vrstvou štěrkopísku zhutněnou na cca 90% Ps, nebo 10 cm silnou betonovou desku. Vyrovnávací plocha musí přesahovat okraj (obrys) dna jímky minimálně o 15 cm. Pokud je v místě osazení hladina spodní vody nad základovou spárou, je nutno ji snížit tak, aby veškeré práce byly prováděny bez přítomnosti spodní vody. Před osazením dna na vyrovnávací plochu je nutné ji pečlivě vyrovnat a betonovou plochu očistit. Po osazení jímky je nutné napojit nátokové a výtlačné potrubí. Standardně dodávané hrdlo pro nátokové potrubí je DN150 a je vybaveno těsněním pro připojení PVC trubky DN150. Výtlačné potrubí je zakončeno svěrnou spojkou pro potrubí 63mm. Pokud není v místě instalace jímky spodní voda, je možné šachtu obsypat dobře zhutnitelným nesoudržným materiálem např. štěrkopísek, písek, prosívkou vhodných vlastností apod. Obsypávání a hutnění je třeba provádět po max.30cm vrstvách. Míra hutnění je stanovena na min. 85% Ps. Hutnění je třeba provádět šetrně, výhradně s použitím lehké mechanizace.

V místech s výskytem spodní vody je třeba uložit jímku na betonovou desku, spodní část jímky obetonovat do výšky min. 0,5 m a následně provést hutněný obsyp.

 

 

GONAP spol. s r.o.

č.p. 1030

Mosty u Jablunkova

739 98

Česká republika

 

Tel.:+420 558 368 040

Fax: +420 558 368 261

E-mail: info@gonap.cz; tesnicisystemy@gonap.cz

Internet: www.gonap.cz

http://www.industry-eu.cz/firmy/gonap-spol-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU