banner
5 nejnovějších poptávek
Hutní materiály ocel
Kovovýroba z nerezu, spolupráce
Dodavatel kvalitních dveří
Zámečnická výroba + montáž
Zakázková výroba z plastu
5 nejnovějších nabídek
0,18kW / 2800 IE1 GLEJ 63 B2 brzdový motor
STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI SIMPLEX AL300
STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI SIMPLEX 45H
AKCE!! Nejžádanější obálky nyní prodáváme za zvýhodněné ceny!!
PLASTOVÉ OBÁLKY PRO VAŠE ZÁSILKY, sáčky pro balení roušek

Předúprava dílů a vlastního povrchu pro galvanické zinkování- První plzeňská galvanovna s.r.o.

22/11/2021

 

 

Předúprava dílů a vlastního povrchu pro galvanické zinkování

Odmašťování povrchu kovových dílů

Odmašťování kovů se provádí k odstranění nečistot z povrchu kovů, které by vadily dalšímu zpracování v následujících technologických úpravách nebo je používáno jako finální povrchová úprava. Odmašťováním se z povrchu odstraňují nejen mastnoty, ale i mechanické částice prachu, obrusu apod. Nejdokonalejší odmaštění se dosahuje elektrolytickým odmaštěním, které kombinuje chemický účinek odmašťovací lázně s účinkem elektrického proudu a vývojem plynů na odmašťovaném povrchu.

Nejdůležitější trendy, ovlivňující v současnosti technologické změny v odmašťování a týkající se oboru Kovovýroba :

Ústup od používání halogenovaných uhlovodíků
Snížení emisí těkavých látek do ovzduší, zvyšování podílu používání vodou ředitelných nátěrových hmot a práškových plastů
Používání nových typů maziv a konzervačních látek na bázi rostlinných olejů

Předběžné úpravy povrchu kovů před nanášením nátěrových hmot nejvýznamněji ovlivňuje radikální zvyšování podílu vodou ředitelných barev a práškových plastů v povrchových úpravách nátěrovými hmotami. Tyto technologie vyžadují řádově vyšší kvalitu odmaštění, často i zpasivovaný povrch nebo konverzní vrstvu železnatého či zinečnatého fosfátu.

Výrobci mazadel, tvářecích a konzervačních přípravků používají řadu nových surovin a materiálů, které se mohou stát vážným problémem při následném odmašťování. Jedná se zejména o nenasycené mastné kyseliny, jejich estery a soli, sloučeniny se siloxanovým řetězcem, chlorované parafiny, polyethylenové vosky, korozní inhibitory, hydrofobizační prostředky, suspendované antifrikční prostředky (teflon, grafit, molyka), alfaolefiny, kovová mýdla apod. Tyto typy látek ztěžují nebo dokonce znemožňují dokonalé odmaštění a komplikují provedení následných operací po odmaštění. Seriozní výrobci přípravků uvádějí přítomnost látek tohoto typu v bezpečnostních listech.

Stále častěji se rovněž setkáváme s rostlinnými oleji, nenasycenými kyselinami a syntetickými estery nenasycených mastných kyselin v přípravcích pro zpracování kovů. Jedná se zejména o válcování, lisovací a obráběcí oleje, řezné a hydraulické kapaliny a emulze, přípravky dočasné protikorozní ochrany apod. Produkty štěpení těchto látek jsou velmi reaktivní a snadno se spojují do polymerních sloučenin. Tyto polymerní produkty jsou velmi obtížně odmastitelné dosud používanými prostředky a vyžadují podstatně komplikovanější technologii odmaštění. Proto je účelné provést odmaštění co nejdříve po dokončení tvářecích operací, kdy je stupeň polymerace těchto sloučenin nízký.

 

První plzeňská galvanovna s.r.o.

Průmyslová 574/4a

Plzeň

301 00

Česká republika

 

Tel.:+420 378 117 780

Mob.:+420 724 217 261

Fax: +420 378 117 542

E-mail: ppg@galvanovna.cz

Internet: www.galvanovna.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/prvni-plzenska-galvanovna-s-r-o

 

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU