banner
5 nejnovějších poptávek
Soustružení dílů
Malířské práce
Obrábění dílů
Poptáváme vložky hadicového ventilu
CNC obrábění dílů
5 nejnovějších nabídek
ASV 7-SET - „Kapesní“ akumulátorový šroubovák
Frekvenční měnič GD10-1R5G-S2-B; 1x230VAC; 1,5kW/ výstup 7,5A, 3x230VAC
Proces galvanického zinkování a následná pasivace povrchu
CNC obrábění
Zařízení BPS-12.250AV-DC-v17 pro odporové svařování rovinných svařenců

Protipožární podhledy

16/11/2017

 

POŽÁRNÍ OCHRANA - ODPOVĚDNOST ZA LIDSKÉ ŽIVOTY I MAJETEKNorbert Figge, Architect - Detlefsen&Figge Architecture firm

Provádět opatření požární ochrany znamená předcházet vzniku a šíření ohně a kouře. Ochrana zdraví a života má zásadní význam pro lidi umístěné uvnitř budovy. To je základní důvod, proč musí být splněny specifické požadavky na dobu požární odolnosti a požární chování stavebních hmot, vycházející z klasifikace typu a způsobu užívání stavby.

Cílem je kromě jiného i poskytnout pro záchranné a požární týmy dostatečně zabezpečné podmínky, které umožní evakuovat lidi z budovy a případně vynést cenné předměty do bezpečí. Kvalita a požárně technické vlastnosti použitých stavebních materiálů často hraje rozhodující roli, ovlivňující šíření požáru v kosntrukci budovy a zda a jakým způsobem může být účinně uhašen.

V případě veřejných budov jsou vlastnosti únikových cest určovány technickými normamy řady ČSN 7308xx. Zde je například stanoveno, že únikové cesty musí zůstat po požadovanou dobuneporušené a bez kouře. Nesmějí obsahovat jakékoliv hořlavé stavební materiály nebo nábytek a musí být odděleny do ostatních požárních úseků. Přísné držování pravidel požární ochrany při plánování a realizaci objektů může zachránit lidské životy a zabránit zbytečným nehmotným škodám.

AMF vyrábí již několik desetiletí speciální a certifikované protipožární podhledové systémy. Technickou podporu pro řešení zadání v obklasti požární ochrany v projektech poskytují jak pracovníci technického oddělení ve výrobním závodě, tak i technické kanceláře v jednotlivých zemích .

 

Protipožární ochrana nosných prvků budovy

Požární ochrany nosných prvků budovy představuje klasifikaci podhledu spolu s nosnou konstrukcí stropu/střechy jako celku

Podhledy AMF THERMATEX dosahují klasifikace požární odolnosti stavebních dílů v závislosti na typu chráněné konstrukce a podhledu od REI30 do REI120.

K dispozici jsou některá speciální řešení:

System C s požární odolností REI30 pod sbíjenými vazníky

System C s požární odolností REI30 a REI60 pod konstrukcí střechy s izolací z minerální vlny

System C s požární odolností REI30 pod konstrukcí střechy s izolací z polystyrenu

System C s požární odolností REI30 a REI60 pod konstrukcí stropu z dřevěných masivních trámů

Katalog protipožárních řešení

Samostatné požární předěly

Podhledy ve funkci samostatného požárního předělu jsou klasifikovány parametry EI bez ohledu na typ stropní konstrukce umístěné nad nimi. Systémy nabízejí až 30 minut požární ochrany shora i zdola:

F30 Uno / + Metal

Katalog protipožárních řešení

 

Knauf AMF s r.o.

Chlumčanského 5

Praha 8

180 00

Česká republika

 

Tel.:+420 266 790 131

Mob.:+420 602 227 613, 602 650 938

Fax: +420 222 246 981

E-mail: info@amf-cz.cz

Internet: www.amf-cz.cz

http://www.industry-eu.cz/firmy/knauf-amf-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU