banner
5 nejnovějších poptávek
Koupím europalety, palety EUR / EPAL - nejvyšší cena
Obrábění dílů dle výkresové dokumentace
Kovovýroba dílů, velkosériová výroba
Kovoobrábění dílů 100, 200, 400ks dle přílohy
Zámečnické práce
5 nejnovějších nabídek
Prodám vstřikovací lis Zhafir Zeres II ZE1200/430 B ElecktricHybrid
Konzolová frézka FGV 32
FLEXO KABEL 3m 2x1,5mm2 H07RN-F PRYŽ
Balící linky - Ovinování palet
PC vytlačovací - čirá

Společnost Wienerberger vyhlásila 9. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro střední průmyslové školy stavební

04/12/2017

„Soutěž o nejlepší projekt“ od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vstupuje do
dalšího ročníku. Do již 9. ročníku soutěže se mohou, stejně jako v předchozích ročnících, přihlásit
všichni studenti 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních na území ČR a soutěžit
tak o motivující finanční odměny.


Studenti 3. ročníků se mohou v rámci 9. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“ se svými projekty přihlásit do
kategorie projekt rodinného domu, studenti 4. ročníků pak do kategorie projekt občanské stavby. I
v letošním roce se studenti obou ročníků mohou zúčastnit speciálního ocenění - nejlepší projekt s
použitím produktů společnosti Tondach Česká Republika, s.r.o. Termíny pro přihlášení do soutěže a
odevzdání soutěžních prací jsou 13. 4. 2018 pro kategorii projekt občanské stavby (vč. speciálního
ocenění) a 18. 5. 2018 pro kategorii projekt rodinného domu (vč. speciálního ocenění). Vzhledem k
omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat
přihlášku co nejdříve. Přihláška a pravidla soutěže jsou k dispozici na www.porotherm.cz/soutez_skoly.
Přihlášky je potřeba zaslat emailem na soutez_skoly@porotherm.cz nebo poštou do sekretariátu soutěže.


„Soutěž má za cíl podporovat studenty středních průmyslových škol stavebních a stavební obory.
Studenti mají možnost porovnat své schopnosti nejenom se svými spolužáky, ale také se stejně starými
kolegy z celé republiky. Zároveň mohou získat zajímavé finanční odměny, které je mají motivovat v
dalším rozvoji v oboru“, uvedl k soutěži Ing. Ivo Petrášek, člen poroty za společnost Wienerberger.


Soutěž opět probíhá ve dvou soutěžních kolech – školním a celostátním. V prvním kole vyberou zástupci
společností Wienerberger a Tondach a zástupce školy tři nejlepší práce z dané školy v obou soutěžních
kategoriích a také jeden nejlepší projekt s použitím produktů společnosti Tondach, rovněž v obou
soutěžních kategoriích. Všechny práce oceněné v prvním soutěžním kole automaticky postupují do kola
druhého, kde se jejich hodnocením zabývá odborná porota skládající se ze zástupců společností
Wienerberger a Tondach, zástupců mediálních partnerů soutěže a nezávislého odborníka v oboru
stavebnictví. Porota na základě hodnocení soutěžních projektů stanoví tři vítězné práce v každé kategorii
a také jednu vítěznou práci s použitím produktů společnosti Tondach v obou soutěžních kategoriích.


Všechny soutěžní práce musí obsahovat minimálně půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví),
kladecí výkres stropu (pokud to konstrukce stavby umožňuje), řez budovou, pohledy a detaily. Projekty
studentů 4. ročníků musí dále obsahovat také vizualizaci navrženého objektu. Pro studenty 3. ročníků je
vizualizace dle pravidel nepovinná, ale vzhledem k lepšímu dokreslení projektu doporučená. Pokud má
student zájem účastnit se také speciálního ocenění, tak musí navíc dodat výkres střechy a detail, návrh
typu krytiny pro daný sklon střechy a návrh na DHV (doplňkovou hydroizolační vrstvu). Studenti, kteří
postoupí do 2. kola soutěž, pak musí zpracovat grafický panel (jeho specifikace je součástí pravidel a
vzor je ke stažení na www.porotherm.cz/soutez_skoly).

Studenti mohou své projekty zpracovat jak ručně, tak na počítači, a to v měřítku 1 : 50 (detaily v měřítku
dle složitosti a pro jasnou prezentaci práce), výkresy mohou odevzdat na libovolném materiálu, ale vždy
poskládané do desek formátu A4. Projekty musí být zpracovány s maximálním použitím produktů
Porotherm a Tondach (pokud to stavba umožňuje) včetně typových detailů a konstrukčních řešení.


Při hodnocení soutěžních prací se hodnotitelé v obou soutěžních kolech zaměřují na technickou a
grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení stavby, originalitu
stavebně-technického řešení, rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu
a rozsah využití výrobků firmy Tondach při konstrukčním řešení projektu (pokud to stavba umožňuje, tj.
stavba má šikmou střechu). Výše uvedené požadavky kladené na soutěžní projekty byly stanoveny na
základě praktických zkušeností odborníků v oboru stavebnictví a pomáhají tak studentům připravit se na
praxi v tomto oboru.


Pro studenty, jejichž soutěžní práce budou v rámci soutěže oceněny, jsou připraveny lákavé finanční
odměny - v 1. kole získají studenti umístění v rámci své školy na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč
a na 3. místě 500 Kč, a to v obou soutěžních kategoriích. Studenti vybraní v rámci speciálního ocenění
získají 1.000 Kč v obou soutěžních kategoriích. Kromě studentů se v 1. kole mohou na finanční ocenění
těšit také školy, které přihlášení studenti navštěvují, a odborní pedagogové, se kterými ocenění studenti
své projekty konzultovali. V 2. kole obdrží studenti za 1. místo 10.000 Kč, za 2. místo 5.000 Kč a za 3.
místo 3.000 Kč v obou soutěžních kategoriích. Studenti, jejichž projekty budou vybrány v rámci
speciálního ocenění, získají 5.000 Kč v obou soutěžních kategoriích. Odměněny budou opět také školy
oceněných studentů – každá škola získá finanční odměnu a 30 vstupenek na mezinárodní stavební
veletrh FOR ARCH 2018, kde bude i slavnostní vyhlášení výsledků soutěže


Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích je největším
výrobcem pálených cihel v ČR. Po převzetí společnosti Tondach se stala také největším výrobcem
keramických střešních krytin u nás. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm a
Keratherm, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a pálenou střešní krytinu Tondach.
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Ziegelindustrie
AG, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě. Více informací na www.wienerberger.cz a www.tondach.cz.

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU