banner
5 nejnovějších poptávek
Výměna osobních výtahů
CNC centrum
Poptávka - Projekt pro RD, rekonstrukce bytových jednotek
Poptávka - Výroba dveří na míru, truhlář
Poptávka - Garážová vrata
5 nejnovějších nabídek
Zabýváme se prodejem návleků na MOPY, rozmýváků a žínek
Služba recyklace plastů
Svozové vozidlo střední velikost
Nabídka CNC tvářecích strojů
Nabídka lisování

Technická pomoc - SIAD Czech spol. s.r.o.

25/01/2024

 

 

Technická pomoc

 

Služby technické podpory jsou základní součástí podpůrných výrobních aktivit a trhů SIAD.

 

Koncepce programu MICO sleduje hospodárné a progresivní užívání plynů u zákazníka a přispívá k minimalizaci jeho nákladů. Nabídka obsahuje produktové a know-how služby:

 • Distribuce technických plynů a logistika
 • Plynařský audit/posouzení hospodárnosti zdrojů technických plynů
 • LASER Desk - instalace laserů spouštěcím kitem
 • Vyloučení úniku plynu vlivem netěsnosti potrubních rozvodů
 • Elektronické objednávky produktů prostřednictvím e-mailu
 • Služby StarSolver
 • Odborné poradenství při výběru vhodné technologie/technického plynu na pracovišti
 • Technologická podpora zavedení nové technologie/technického plynu
 • Zaškolení odborného a výrobního personálu
 • Proškolení a přezkoušení pracovníků z oblasti bezpečnosti práce s techn. plyny dle ČSN
 • Zvýšení kvality, produktivity a hospodárnosti strojního řezání kyslíkem
 • Měření ochranné atmosféry při balení potravin

 

Velikost a komplexnost výrobních závodů, počet a citlivost zařízení instalovaných v areálech zákazníků a pokračující rozvoj komerčních aktivit firmy vedly k zavedení organizační struktury zaměřené na technickou podporu, jejíž součástí je:

 • údržba, modernizace a inovace závodů a zařízení ve výrobních jednotkách firmy
 • projektování a instalace závodů na skladování, distribuci a využití plynů v areálech zákazníků
 • instalace výrobních jednotek na výrobu plynů na místě (on-site)
 • poprodejní servis instalovaných zařízení.

 

Služby technické podpory soustřeďují své aktivity na následující typy závodů:

 • závod a zařízení pro použití kryogenních plynů
 • distribuční střediska pro použití plynů v areálech zákazníka
 • plnící stanice tlakových lahví
 • plynovody pro přímou distribuci průmyslových plynů
 

SIAD Czech spol. s.r.o.

K Hájům 2606/2b

Praha - Stodůlky

15500

Česká republika


Tel.:+420 235 097 520

Fax: +420 235 097 525

E-mail: siad@siad.cz

Internet: www.siad.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/siad-czech-spol-s-r-o 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU