banner
5 nejnovějších poptávek
Pořízení lakovací linky
Zámečnické a svářecí práce, ocel
Kovovýroba
Odvoz odpadů, zpracování
Výroba z polykarbonátu
5 nejnovějších nabídek
Mokré lakování
Konzolová frézka FGV 32
Dvouobrátkový patkový elektromotor B3.
PC vytlačovací - čirá - 20 t.
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018

23/01/2018

Dobrý den,

 

zveme Vás na seminář, který proběhne v březnu v Praze a v květnu tradičně na Seči,
kde bude program rozšířen o více detailů a zkušeností z praxe.

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018
- aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy po roce a půl účinnosti nového zákona.

   Program semináře:

·       Základní instituty ZZVZ se zaměřením na nejčastější dotazy, aplikační problémy a rozhodovací praxi ÚOHS a soudů

·       Předběžná tržní konzultace, předpokládaná hodnota – praxe a problémy (proběhne pouze na semináři na Seči)

·       Zadávací podmínky – zpracování, dostupnost a uveřejňování, změny a doplnění

·       Jednotlivé druhy zadávacích řízení – časté dotazy a problémy (proběhne pouze na semináři na Seči)

·       Kvalifikace – oblasti kvalifikace, kritéria kvalifikace, prokazování kvalifikace různými způsoby, prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob, posuzování kvalifikace

·       Elektronické podávání nabídek a elektronická komunikace mezi zadavatelem

a dodavateli

·       Důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

·       Nabídky, jejich posouzení a hodnocení

·       Ukončení zadávacího řízení – uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, prokazování a zjišťování skutečného majitele

·       Uveřejňování smluv a dodatků (proběhne pouze na semináři na Seči)

·       Změny smluv

·       Námitky, řízení před ÚOHS

 

Program semináře je akreditován.

 

Seminář je určen:
- zadavatelům, dodavatelům, uchazečům i zájemcům o veřejné zakázky (vedoucím pracovníkům podniků, majitelům a jednatelům malých a středních firem, zástupcům státní správy),

- úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají výkony správních činností (zaměstnancům krajských úřadů, magistrátů, úřadů městských obvodů nebo městských částí, referentům odborů správy majetku, zaměstnancům investičních, správních odborů).

  

V případě zájmu nám můžete do doby nejpozději 1 týden před akcí zaslat dotaz, který se vztahuje k problematice probírané v rámci semináře, na e-mail yvona.buluskova@unit.cz .

Dotaz Vám bude na školení zodpovězen.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Tým Unit s.r.o.


Odborná spolupráce


„Právnická firma roku“

v kategorii „Veřejné zakázky“

www.mt-legal.com

 

 


20. 3. 2018  |  Hotel Čertousy Praha

  Přednášející

Mgr. Tomáš Machurek
partner advokátní kanceláře MT Legal s. r. o., specialista na veřejné zakázky

Mgr. Pavel Herman

Ministerstvo pro místní rozvoj, specialista na veřejné zakázky

 

 

 

   22. - 23. 5. 2018  |  Hotel Jezerka Seč

POZORrezervace pokojů je možná POUZE přes REZERVAČNÍ SYSTÉM HOTELU JEZERKA – více informací najdete na www.unit.cz

 

  Přednášející

Mgr. Tomáš Machurek

Mgr. Milan Šebesta, LL.M.
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
partneři advokátní kanceláře
MT Legal s. r. o., specialisté na veřejné zakázky

Mgr. Pavel Herman

Ministerstvo pro místní rozvoj, specialista na veřejné    zakázky

 

Více informací na  www.unit.cz

UNIT s.r.o.

Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice

Mobil: (+420) 777 455 664

Email: yvona.buluskova@unit.cz

Web: www.unit.cz

 

 

 

http://www.industry-eu.cz/firmy/unit-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU