731 155 268
5 nejnovějších poptávek
Poptávka - Jakl
Garážová vrata více ks
Mikrosystémy
Obrábění dílů
Pásový dopravník
5 nejnovějších nabídek
Dodavtelská firma
Hydraulické agregáty
POZOR VOLNÉ VÝROBNÍ KAPACITY!!!!!
Okna Alumglass
VOLNÁ KAPACITA na horizontální vyvrtávačce W100 a na svařovaní!!!

Ekologie - Instituce a organizace zabývající se životním prostředím a ekologií - Hlavní město Praha

V dnešní době existuje spousta institucí a organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí. Čistírny odpadních vod nejčastěji najdeme v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby či u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené. Čistírny se dělí podle velikosti a typu čistírenského procesu. V České republice je nejčastěji používaným typem mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Hygienické stanice se zabývají vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských společenství, zkoumají účinky jednotlivých složek životního i pracovního prostředí a vypracovávají vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory zevního prostředí. Sběrné dvory jsou místa určená obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít nebo je jej nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. Také vodovody a kanalizace či technické služby jsou nedílnou součástí ochrany životního prostředí.

 

Zobrazeno 1 - 20 z celkem 32 záznamů
Strana: 12

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ Praha, s.p. /TZÚS Praha s.p./

TZÚS Praha, s.p. je největší certifikační orgán a stavební zkušebna v ČR, kde již déle než 50 let plní roli nezávislé třetí strany v oblasti bezpečnosti staveb…

Město: Praha 9 – Prosek

logo logo logo logo logo logo logo
Zobrazit detail

"Provozovna služeb Zbraslav" spol. s r.o.

Frima zajišťuje odvoz a likvidaci suti, včetně nakládky, bez ohledu na vzdálenost, letní, zimní úklid chodníků a silnic, likvidaci odpadů, úrazovou odpovědnost…

Město: Praha 5-Zbraslav

logo
Zobrazit detail

AQUABOX spol. s r.o.

Nabízíme projekce, dodávky, montáže a provozování čistíren odpadních vod a úpraven vody. Autorizovaná osoba dle zák.157/1998 o nakládání s nebezpečnými látkami…

Město: Praha 7

logo
Zobrazit detail

David Kunický - VODOHOSPODÁŘSKÝ SERVIS

Společnost zajišťuje vodohospodářský servis. Poskytuje služby městům a obcím provozujícím vlastní vodovodní a kanalizační infrastrukturu.

Město: Praha 13, Stodůlky

logo
Zobrazit detail

Domeček - odpady s.r.o.

Zajišťujeme odvoz sutě a odpadu, včetně nakládání s nebezpečnými odpady, úklid černých skládek, sběrný dvůr - třídění odpadu.

Město: Praha - Malešice

logo logo
Zobrazit detail

EBI, s.r.o.

Firma se zabývá činnostmi jako: čistírny odpadních vod a kanalizace - dodávky a provoz. Čerpadla a dmychadla ORPU - servis. Stavební a zemní práce.…

Město: Praha 6, Řepy

logo
Zobrazit detail

EKO 18, společnost s ručením omezeným

Firma nabízí služby zejména v oblasti odvozu sutí, odpadu a nepořádku, vyklízení bytových i nebytových prostor, vykládky a nakládky materiálu a případně také…

Město: Praha 3

logo
Zobrazit detail

EKOBAK s.r.o.

Dodáváme biologické prostředky pro septiky, žumpy, lapoly, jímky, kanalizace, bazény. Odstraňují zápach, zlepšují kvalitu odpadní vody, zmenšují objem…

Město: Praha - Černý Most

logo logo
Zobrazit detail

EKOSYSTEM spol. s r.o.

Biologické čistírny odpadních vod pro 2-2500 EO, plastové nádrže a jímky, žumpy, septiky, vodoměrné a čerpací šachty, odlučovače ropných látek a tuků, lapoly.…

Město: Praha 9

logo logo logo
Zobrazit detail

ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o.

dodavatel čistíren odpadních vod na evropském trhu a na středním východě.

Město: Praha - Bubeneč

logo
Zobrazit detail

ENVISYSTEM, s. r. o.

Hydrotechnické stavby, hydrologické výpočty, čištění odpadních vod. ENVISYSTEM je inženýrskou a konzultační společností pracující v oboru ochrany životního…

Město: Praha 5

logo
Zobrazit detail

Ficus mobil s.r.o.

Firma se zabývá odvozem stavebních a komunálních odpadů, zemními pracemi , autodopravou, prodejem písku, recyklátu atd. Dále je možno na její deponii uložit…

Město: Praha 4

logo
Zobrazit detail

GEO Group a.s.

Geologie, ekologie, odpady. Průzkum a sanace znečištění horninového prostředí, oceňování ekologických škod, rizikové analýzy, ekologický auditing, vyhledávání…

Město: Praha - Vinohrady

logo
Zobrazit detail

HACH LANGE s.r.o.

Firma HACH LANGE s.r.o. se zaměřuje na kompletní nabídku v oblasti analýzy vody.

Město: Praha, Chodov

logo
Zobrazit detail

CHJ, spol. s r.o.

Firma provádí prohlídky kanalizace kamerovým systémem, stavebne-technické průzkumy kanalizace, čištění kanalizačních zařízení, projekční činnost a také opravy…

Město: Praha 6

logo
Zobrazit detail

INOS Zličín, a.s.

Podstatnou náplň práce této firmy tvoří práce pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK, a.s.) a Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS, a.s.).…

Město: Praha - Zličín

logo
Zobrazit detail

Ipodec - čisté město a.s.

Firma provádí sběr směsného komunálního odpadu včetně jeho třídění, sběr průmyslového a živnostenského odpadu. Provozuje rovněž také sběrný dvůr. Sběr směsného…

Město: Praha 8

logo
Zobrazit detail

KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY

Cílem a účelem činnosti Konopářského svazu je zastupovat a hájit zájmy konopnářů a konopnářství v České republice a spolupráce se zahraničím. V rámci reformy…

Město: Praha 10

logo logo logo
Zobrazit detail

M2K s.r.o.

Odpadové a vodní hospodářství. Odborné posudky, studie a expertízy. Tvorba dokumentace, provozní řády a havarijní plány. Odběry vzorků certifikovanou osobou.…

Město: Praha - Nové Město

logo
Zobrazit detail

MEGAWASTE, spol. s r.o.

Společnost MEGAWASTE, spol. s r.o. se zabývá komplexem činností při nakládáním s odpady, ...

Město: Praha 1

logo
Zobrazit detail
Zobrazeno 1 - 20 z celkem 32 záznamů
Strana: 12
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU