731 155 268
5 nejnovějších poptávek
Obrábění dílů + povrchová úprava
Galvanické pokovovování
Stavba a vyhotovení betonového plotu
Výroba viz příloha
Opravy kanalizačních poklopů
5 nejnovějších nabídek
AKČNÍ VÝPRODEJ SKLADU ODPADOVÝCH PYTLŮ!!!
Barvení výlisků dle přání zákazníka
MicroPower 15 t - Od výroby malých dílů až k výrobě přesných a mikrovstřikovaných dílů
Dělení ZSV svitků SSC Hradec Králové
FRP/GRP stavební prvky a konstrukce

Ekologie - Instituce a organizace zabývající se životním prostředím a ekologií - Zlínský kraj

V dnešní době existuje spousta institucí a organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí. Čistírny odpadních vod nejčastěji najdeme v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby či u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené. Čistírny se dělí podle velikosti a typu čistírenského procesu. V České republice je nejčastěji používaným typem mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Hygienické stanice se zabývají vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských společenství, zkoumají účinky jednotlivých složek životního i pracovního prostředí a vypracovávají vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory zevního prostředí. Sběrné dvory jsou místa určená obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít nebo je jej nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. Také vodovody a kanalizace či technické služby jsou nedílnou součástí ochrany životního prostředí.

 

Zobrazeno 1 - 12 z celkem 12 záznamů
Strana: 1

BIOPAS, spol. s r.o.

Společnost zajišťuje sběr, svoz a odstranění komunálních odpadů, zavádění a provozování separovaného sběru odpadu, kontejnerovou přeprava, likvidaci…

Město: Kroměříž

logo
Zobrazit detail

IMCD Czech Republic, a.s.

Výroba a dovoz chemických látek a přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující. Podnikání v oblasti nakládání s…

Město: Vsetín

logo
Zobrazit detail

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací, Laboratorní rozbory pitné a odpadní vody, opravy a prodej vodoměrů, Výstavba vodovodů a kanalizací.

Město: Uherské Hradiště - Sady

logo logo logo
Zobrazit detail

Služby města Slavičína, s.r.o.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakladání s nejrůznějšími druhy odpadů. Provádí také odvoz komunálního odpadu. Poskytuje veškeré technické…

Město: Slavičín

logo
Zobrazit detail

Technická správa města, s.r.o.

Společnost provozuje a zajišťuje veškeré technické služby města, především v oblasti nakládání s odpady - svoz komunálního odpadu. Provádí taky zimní údržbu…

Město: Napajedla

logo
Zobrazit detail

Technické služby Bystřice p/H, s. r. o.

Společnost provádí především svoz komunálního odpadu, dílenské práce, údržbu komunikací a zeleně, správu městských lesů, provoz letního koupaliště a provoz…

Město: Bystřice pod Hostýnem

logo
Zobrazit detail

Technické služby Vsetín, s.r.o.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakladání s odpady - provádí svoz a likvidaci komunálního odpadu, provozuje recyklační linku. Rovněž…

Město: Vsetín

logo
Zobrazit detail

Technické služby Zlín, s.r.o.

Sběrný dvůr. Sběr nebezpečných, velkoobjemových či recyklovatelných odpadů pro občany Zlína (po předložení občanského průkazu).

Město: Zlín

logo
Zobrazit detail

TOMA, a.s.

Reality, distribuce energie, finanční leasing, autoopravna, čistírna vod.

Město: Otrokovice

logo logo logo logo logo logo logo
Zobrazit detail

Valašskokloboucké služby s.r.o.

Společnost provádí zejména úklid a služby pro město Valašské Klobouky. Rovněž působí také v oblasti likvidace odpadu, jako technické služby a pohřební služba. …

Město: Valašské Klobouky

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Společnost působí na českém trhu především oblasti výroby a dodávky veškeré pitné vody. Provádí rovněž také odvádění a čištění odpadních vod.

Město: Kroměříž

logo
Zobrazit detail

Zlínská vodárenská, a.s.

Dlouhodobý partner měst a obcí zlínského regionu pro provozování vodovodů a kanalizací v majetku VaK Zlín. Hlavní činností firmy je úprava a dodávka pitné vody…

Město: Zlín

logo
Zobrazit detail
Zobrazeno 1 - 12 z celkem 12 záznamů
Strana: 1
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU