731 155 268
5 nejnovějších poptávek
HDPE přepravky
Poptávka - Jakl
Garážová vrata více ks
Mikrosystémy
Obrábění dílů
5 nejnovějších nabídek
Prodáme tabulové nůžky
AKČNÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH PŘEPRAVEK – ZAVÁDĚCÍ CENY
Pracovní vřeteník k BN 102 – NOVÝ
Galvanické oddělovače analogových signálů na lištu DIN TS-35 (IP 20)
Proces galvanického zinkování a následná pasivace povrchu

Ekologie - Instituce a organizace zabývající se životním prostředím a ekologií - Moravskoslezský kraj

V dnešní době existuje spousta institucí a organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí. Čistírny odpadních vod nejčastěji najdeme v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby či u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené. Čistírny se dělí podle velikosti a typu čistírenského procesu. V České republice je nejčastěji používaným typem mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Hygienické stanice se zabývají vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských společenství, zkoumají účinky jednotlivých složek životního i pracovního prostředí a vypracovávají vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory zevního prostředí. Sběrné dvory jsou místa určená obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít nebo je jej nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. Také vodovody a kanalizace či technické služby jsou nedílnou součástí ochrany životního prostředí.

 

Zobrazeno 1 - 17 z celkem 17 záznamů
Strana: 1

AGRO-EKO spol. s r.o.

Čistírny odpadních vod - projekce, výroba, výstavba, rekultivace, zahradní úpravy, výroba topných pelet, pěstování energetických plodin, konzultační středisko…

Město: Ostrava-Pustkovec

logo
Zobrazit detail

AQUAstop, v.o.s.

Firma zajišťuje provozování vodovodů a kanalizací. Stavby vodovodů, kanalizaci, úpraven vody, odvodňovacích staveb, úpravy toků. Opravy poruch na vodovodech a…

Město: Bruntál

logo
Zobrazit detail

BIODEGRADACE s.r.o.

Biodegradace, s.r.o. je přední českou firmou poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí. Zaměřuje se zejména na problematiku zpracování a…

Město: Ostrava

logo logo logo
Zobrazit detail

BRVOS Bruntál s.r.o.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti zajišťování dodávek pitné vody. Provozuje také čištění komunálních a průmyslových odpadních vod.

Město: Bruntál

logo
Zobrazit detail

Dapol, s.r.o.

Nakládání s nebezpečnými odpady, výroba strojů a zařízení, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Město: Ostrava-Radvanice

logo
Zobrazit detail

EKOAQUA plus, spol. s r.o.

Odstraňování odpadů včetně odpadů nebezpečných. Čištění, servis a údržba odlučovačů ropných látek a tukových lapolů. Měření objemů vypouštěných vod.

Město: Ostrava - Moravská Ostrava

logo logo
Zobrazit detail

KASEMO služby s.r.o.

Společnost provádí tlakové čištění kanalizací, dešťových svodů a kanalizačních jímek tlakovým vozem. Instalatérské práce včetně dodávky a montáže odpadového a…

Město: Ostrava, Slezská Ostrava

logo
Zobrazit detail

Kovod Imex s.r.o.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakladání s nejrůznějšími druhy odpadů. Provádí také odvoz komunálního odpadu a provozuje sběrný dvůr.

Město: Ostrava - Vítkovice

logo
Zobrazit detail

Městské inženýrské sítě Studénka a. s.

Společnost provádí zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, výrobu a dodávku tepla, zásobování plynem, provozování kabelové televize.

Město: Studénka

logo
Zobrazit detail

Městské služby Rýmařov s.r.o.

Společnost se věnuje odvozu komunálního odpadu. Také je provozovatelem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Provádí terénní úpravy, výsadba a údržba…

Město: Rýmařov

logo
Zobrazit detail

Moravia - Metal spol. s r.o.

Firma zajišťuje výkup, prodej, zpracování a obchod s druhotnými surovinami. A také disponuje vlastními nákladními vozy, provádí svozy materiálu systémem tzv.…

Město: Přerov, Přerov I - Město

logo
Zobrazit detail

OPATHERM a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti teplárenského průmyslu. Jako teplárna zajišťuje zejména rozvod tepla a teplé užitkové vody.

Město: Opava

logo
Zobrazit detail

PHRAGMITES s.r.o.

Kořenové čistírny odpadních vod, prodej biobriket, peletek, internetová kavárna.

Město: Bohumín - Nový Bohumín

logo logo logo
Zobrazit detail

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních. Zaručujeme…

Město: Ostrava - Mariánské Hory

logo logo logo
Zobrazit detail

Služby města Rychvald, spol. s r. o.

Firma provádí správu kotelen a výrobu tepla, údržbu bytového a nebytového fondu města, správu a údržbu veřejného osvětlení, místních komunikací a městského…

Město: Rychvald

logo
Zobrazit detail

Technické služby Opava s. r. o.

Společnost provozuje a zajišťuje veškeré technické služby města, především v oblasti nakládání s odpady - svoz komunálního odpadu. Pečuje o městskou zeleň a…

Město: Opava

logo
Zobrazit detail

TS a.s.

Firma provádí veřejné osvětlení, údržbu komunikací a zeleně, pronájem stavebních a dopravních mechanizmů, výrobu kovových a dřevěných prvků, ploty, zábradlí,…

Město: Frýdek-Místek

logo
Zobrazit detail
Zobrazeno 1 - 17 z celkem 17 záznamů
Strana: 1
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU