731 155 268
5 nejnovějších poptávek
Poptávka - Jakl
Garážová vrata více ks
Mikrosystémy
Obrábění dílů
Pásový dopravník
5 nejnovějších nabídek
Dodavtelská firma
Hydraulické agregáty
POZOR VOLNÉ VÝROBNÍ KAPACITY!!!!!
Okna Alumglass
VOLNÁ KAPACITA na horizontální vyvrtávačce W100 a na svařovaní!!!

Ekologie - Instituce a organizace zabývající se životním prostředím a ekologií - Jihomoravský kraj

V dnešní době existuje spousta institucí a organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí. Čistírny odpadních vod nejčastěji najdeme v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby či u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené. Čistírny se dělí podle velikosti a typu čistírenského procesu. V České republice je nejčastěji používaným typem mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Hygienické stanice se zabývají vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských společenství, zkoumají účinky jednotlivých složek životního i pracovního prostředí a vypracovávají vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory zevního prostředí. Sběrné dvory jsou místa určená obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít nebo je jej nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. Také vodovody a kanalizace či technické služby jsou nedílnou součástí ochrany životního prostředí.

 

Zobrazeno 1 - 20 z celkem 20 záznamů
Strana: 1

ADAVAK, s.r.o.

Společnost provozuje a zajišťuje veškeré technické služby města, především v oblasti úpravy a rovněž také rozvodu pitné a užitkové vody nejen do domácností.

Město: Adamov

logo
Zobrazit detail

AQUA OSMOTIC s.r.o.

Výroba,prodej a servis přístrojů na úpravu vody procesem reverzní osmozy - včetně montáží. Veškerá úprava a čištění vody, přístroje a zařízení pro přípravu…

Město: Tišnov

logo logo logo
Zobrazit detail

BOVAKO, s.r.o.

Čištění ležatých kanalizací tlakovým vozem, čištění svislých kanalizací elektromechanickým zařízením, čištění a vývoz jímek, revizních šachet a dešťových…

Město: Brno

logo logo
Zobrazit detail

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Firma zabezpečuje služby především v následujících oblastech: výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod., rozbory pitné a odpadní vody,…

Město: Brno

logo
Zobrazit detail

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.

Společnost poskytuje služby v oblasti čištění a údžby místních komunikací, zimní údržby, údržby veřejné zeleně, nákladní dopravy, likvidace odpadu, správy…

Město: Kuřim

logo
Zobrazit detail

ECenviconsult, s.r.o.

Projektová dokumentace a optimalizace provozu čistíren odpadních vod a kanalizací. Poradenství ve vodním hospodářství. Zpracování provozní dokumentace.

Město: Brno - Veveří

logo
Zobrazit detail

ESET, spol. s r.o.

Čištění zemin, sutí a prům. kalů na dekontaminačních plochách metodou biodegradace, rekonstrukce podloží výr. hal, šrotiště, ropovody, čerpací stanice,…

Město: Rosice

logo logo
Zobrazit detail

HUBER CS spol. s r.o.

Zařízení a výrobky z nerezové oceli pro komunální a průmyslové odpadní vody.

Město: Brno

logo logo
Zobrazit detail

KNOSS, s.r.o.

Společnost působí na českém trhu v oblasti stavebních prací předevsím v oblasti podtlakové kanalizace, vodovodů, komunikace a kromě toho také zpevněných ploch.…

Město: Troubsko

logo
Zobrazit detail

MaBara, s.r.o.

Specializuje se na práce z nerez materiálu. Z tohoto materiálu se vyrábí převážná část potrubních systémů a výrobků. Vyrábíme flotační jednotky BM flot,…

Město: Hodonín

logo logo logo logo logo
Zobrazit detail

OMS WALTER, spol. s r. o.

Dodáváme mechanicko-biologické čistírny odpadních vod včetně projekčních a servisních prací od 50 EO do 20 000 EO pro obce, města, potravinářský a chemický…

Město: Brno - Pisárky

logo logo
Zobrazit detail

Purator - Techno Tip CZ, s.r.o.

Firma řeší technologie na ochranu životního prostředí, nabízí zařízení na čištění a svod odpadních vod - ČOV (čistírna odpadních vod), čerpadla, odlučovače…

Město: Brno - Ponava

logo logo
Zobrazit detail

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Grantové a dotační poradenství; vzdelávání; strategické poradenství; optimalizace firemních procesů - pro obce, neziskové organizace, podnikatele a zemědělce.

Město: Brno

logo
Zobrazit detail

STAPO MORAVA, a.s.

Provádíme demolice a bourání veškerých objektů, včetně demolic odstřelem. Dále recyklujeme stavební sutě na našich recyklačních dvorech, ale i suť mobilní…

Město: Brno - Líšeň

logo logo
Zobrazit detail

Technická a zahradní správa Moravský Krumlov

Společnost zajišťuje především odvoz pevného domovního odpadu. Čištění města a zimní údržbu místních komunikací. Údržbu veřejné zeleně a ostatních ploch.

Město: Moravský Krumlov

logo
Zobrazit detail

Vírský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí

Společnost byla založená za účelem správy vodohospodářského majetku, přípravy a zabezpečení dalšího rozvoje oblastního vodovodu. Vodárenská infrastruktura…

Město: Brno-střed

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakládání s odpadními vodami - provádí odvádění a čištění odpadních vod.Výroba a dodávka pitné vody.

Město: Břeclav

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění.

Město: Hodonín

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakládání s odpadními vodami - provádí odvádění a čištění odpadních vod.Výroba a dodávka pitné vody.…

Město: Vyškov

logo
Zobrazit detail

WOMBAT, s.r.o.

Firma WOMBAT, s.r.o. byla založena za účelem rekognoskace a následné sanace kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi. Firma používá TV kamery,…

Město: Brno

logo
Zobrazit detail
Zobrazeno 1 - 20 z celkem 20 záznamů
Strana: 1
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU