731 155 268
5 nejnovějších poptávek
Oprava zastřešení chodníkových těles
Nákladová rampa
Vepřová moučka
Stavební úpravy komunikace
Studie Vedení kapacitní silnice – Pravobřežní komunikace
5 nejnovějších nabídek
Horizontální vyvrtávačka WH 10 CNC po generální opravě a modernizaci
VOLNÁ KAPACITA ( ruční montáže, balení a kompletace výrobků...) V PROSTORÁCH HALY
VELKOROZMĚROVÉ CNC OBRÁBĚNÍ - VOLNÁ KAPACITA
Sedák tvarovaný 400x450x75 - Viscoelastická (paměťová) pěna
Výpalky

Ekologie - Instituce a organizace zabývající se životním prostředím a ekologií

V dnešní době existuje spousta institucí a organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí. Čistírny odpadních vod nejčastěji najdeme v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby či u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené. Čistírny se dělí podle velikosti a typu čistírenského procesu. V České republice je nejčastěji používaným typem mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Hygienické stanice se zabývají vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských společenství, zkoumají účinky jednotlivých složek životního i pracovního prostředí a vypracovávají vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory zevního prostředí. Sběrné dvory jsou místa určená obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít nebo je jej nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. Také vodovody a kanalizace či technické služby jsou nedílnou součástí ochrany životního prostředí.

 

Zobrazeno 221 - 235 z celkem 235 záznamů
Strana: 1    ... 101112

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakládání s odpadními vodami - provádí odvádění a čištění odpadních vod.Výroba a dodávka pitné vody.

Město: Havlíčkův Brod

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění.

Město: Hodonín

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakládání s odpadními vodami - provádí odvádění a čištění odpadních vod.Výroba a dodávka pitné vody.…

Město: Jablonné nad Orlicí

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Společnost působí na českém trhu především oblasti výroby a dodávky veškeré pitné vody. Provádí rovněž také odvádění a čištění odpadních vod.

Město: Kroměříž

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobuje pitnou vodou přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav a zároveň odebrané a…

Město: Mladá Boleslav

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakládání s odpadními vodami - provádí odvádění a čištění odpadních vod.Výroba a dodávka pitné vody.

Město: Nymburk

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti likvidace odpadních vod, obsahů septiků a žump, výstavby vodovodů a vodovodních přípojek. Psokytuje…

Město: Pardubice, Zelené předměstí

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakládání s odpadními vodami - provádí odvádění a čištění odpadních vod.Výroba a dodávka pitné vody.

Město: Přerov I - Město

logo
Zobrazit detail

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti nakládání s odpadními vodami - provádí odvádění a čištění odpadních vod.Výroba a dodávka pitné vody.…

Město: Vyškov

logo
Zobrazit detail

WOMBAT, s.r.o.

Firma WOMBAT, s.r.o. byla založena za účelem rekognoskace a následné sanace kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi. Firma používá TV kamery,…

Město: Brno

logo
Zobrazit detail

Západočeské komunální služby a.s.

Firma poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady včetně průmyslových a nebezpečných odpadů - svoz a odstranění, nákladní autodoprava, poradenství v ekologii…

Město: Plzeň

logo
Zobrazit detail

Zefyr s.r.o.

Prodej a montáž: sklolaminátových potrubních systémů (GRP) Ameron-Bondstrand, Centron z epoxidových a vinylesterových pryskyřic armovaných navíjeným skelným…

Město: Praha 9 - Kbely

logo logo logo logo
Zobrazit detail

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Zera sdružuje fyzické osoby za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci…

Město: Náměšť nad Oslavou

logo logo
Zobrazit detail

ZETA CZ s.r.o.

Čištění kanalizace, revize kanalizace TV kamerou, pronájem mobilních WC, likvidace odpadů, odstraňování žvýkaček z povrchů, odstraňování olejových skvrn.

Město: Praha 9

logo
Zobrazit detail

Zlínská vodárenská, a.s.

Dlouhodobý partner měst a obcí zlínského regionu pro provozování vodovodů a kanalizací v majetku VaK Zlín. Hlavní činností firmy je úprava a dodávka pitné vody…

Město: Zlín

logo
Zobrazit detail
Zobrazeno 221 - 235 z celkem 235 záznamů
Strana: 1    ... 101112
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU