5 nejnovějších poptávek
Řezání plazmou
Kovoobrábění dílů dle přílohy
Pogumování dle přílohy
Dodavatel hutních materiálů
Zahraniční nákladní doprava
5 nejnovějších nabídek
Asynchronní třífázový elektromotor patkový B3 zapojení ( Y/D ) 400/690 V do trojúhelníku ( D )
PVB materiál
Malá ohradová paleta Mars
Vstřikovací stroje INTEC J
Hydraulické lisy INWORK P

Ekologie - Ochrana přírody a krajiny

V rámci ochrany životního prostředí je nutné chránit přírodu a krajinu jako takovou. Ochrana lesů je jedna z nejstarších lesnických vědeckých disciplín a jejím úkolem je všemi dostupnými metodami zajišťovat zachování či zlepšování zdravotního stavu lesů. Lesy České republiky prezentují tu ochranu, která v maximální míře šetří životní prostředí a důraz kladou především na posilování obranyschopnosti lesa jako ekosystému (zvyšování populací predátorů a podobně). Ochrana ovzduší je nedílnou součástí ochrany životního prostředí, a to zejména proto, že vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do nitra lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka. Kvalitě ovzduší je věnována pozornost nejen na národní a evropské, ale i mezinárodní úrovni. Ministerstvo životního prostředí se podílí také na ochraně ozónové vrstvy Země před látkami, které jí poškozují (například freony). Protože se ozónová vrstva ztenčuje, na zemský povrch proniká nebezpečné ultrafialové záření. Vzhledem k tomu, že půda je základním výrobním prostředkem v oblasti zemědělství, její ochrana je klíčovým úkolem (udržování složek organické hmoty, ochrana struktury, ochrana proti větrné a vodní erozi, zabránění kontaminace půdy a další). Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU.

Zobrazeno 1 - 20 z celkem 215 záznamů
Strana: 123    ... 11

ENRESS s.r.o.

Čistá likvidace odpadů a jejich využití pro energetické účely. NITRÁTOVÁ SMĚRNICE - úprava digestátu, odpadu z bioplynových stanic, na účinné a…

Město: Praha

logo logo logo logo logo
Zobrazit detail

Ing. Miloslav Mužík, -MMM- SOLAR

Společnost _MMM_SOLAR je přímým dovozcem solární techniky Thermo/Solar do České republiky - Certifikát S/846/2016 • ENERGETICKÉ ÚSPORY - nabízíme Vám…

Město: Ostrava - Plesná

logo logo logo logo
Zobrazit detail

SIAD Czech spol. s.r.o.

Společnost SIAD Czech spol. s.r.o. nabízí: Výroba, distribuce a prodej technických, medicinálních a speciálních plynů. Instalace a pronájem technických…

Město: Praha - Stodůlky

logo logo logo logo logo logo logo
Zobrazit detail

ABESS, s.r.o.

Inženýrská a realizační firma. Poskytujeme služby, dodávky zařízení a aplikace efektivních technologí pro ochranu životního prostředí a pro zemědělství,…

Město: Kladno - Dubí

logo logo
Zobrazit detail

Green Waste Services, s.r.o.

Společnost Green Waste Services, s.r.o. nabízí komplextní ekologické poradenství podnikům a obcím. NAŠE SLUŽBY: • Zpracování žádostí pro nakládání s odpady,…

Město: Rovensko pod Troskami

logo logo logo
Zobrazit detail

Ing. Vlastimil Ladýř - Ladeo

V oblasti nakládání s odpady provádíme sběr a výkup téměř všech druhů odpadů, provozujeme sklad nebezpečných odpadů v Zákupech, na pracovišti Mladá Boleslav…

Město: Česká Lípa

logo logo
Zobrazit detail

A - KLIMASTAV s.r.o.

Kompletní dodávka a montáž klimatizační techniky pro domácnosti i firmy.Záruční a pozáruční servis.

Město: Praha

logo logo logo logo
Zobrazit detail

A.L.P. ecology, s.r.o.

Efektivní, rychlé a nenákladné řešení problémů s pachy bez negativních účinků na zdraví a přírodní prostředí.

Město: Moravská Ostrava

logo
Zobrazit detail

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Vedení krajinotvorných programů a seznamu ochrany přírody.

Město: Pardubice

logo
Zobrazit detail

AGRO - AQUA s.r.o.

Projekt, inženýring, vodohospodářské stavby, pozemkové úpravy, místní komunikace a polní cesty, protipovodňová ochrana území, úpravy vodních toků a bystřin,…

Město: Pardubice

logo
Zobrazit detail

AGRO-EKO spol. s r.o.

Čistírny odpadních vod - projekce, výroba, výstavba, rekultivace, zahradní úpravy, výroba topných pelet, pěstování energetických plodin, konzultační středisko…

Město: Ostrava-Pustkovec

logo
Zobrazit detail

Akustická akreditovaná zkušebna 1016 - Fakulta strojního inženýrství

Zkušebna akustiky - stavební akustika (neprůzvučnost v dozvukových komorách a na stavbách); dopravní hluk, protihlukové bariéry, hluk na pracovištích, hluk v…

Město: Brno

logo logo
Zobrazit detail

AlphaBio EcoService, s.r.o.

Ekologicko-inženýrská a realizační firma nabízející služby v různých oblastech revitalizace a ochrany životního prostředí, která ve své činnosti využívá…

Město: Praha - Ruzyně

logo
Zobrazit detail

AQUA OSMOTIC s.r.o.

Výroba,prodej a servis přístrojů na úpravu vody procesem reverzní osmozy - včetně montáží. Veškerá úprava a čištění vody, přístroje a zařízení pro přípravu…

Město: Tišnov

logo logo logo
Zobrazit detail

Aquabiocentrum spol. s r.o.

Aquabiocentrum spol. s r.o.je ryze česká společnost poskytující profesionální služby v zpracování plastů a stavební a zemní práce. Bazény, zastřešení bazénů,…

Město: Praha 10, Strašnice

logo logo
Zobrazit detail

AQUABOX spol. s r.o.

Nabízíme projekce, dodávky, montáže a provozování čistíren odpadních vod a úpraven vody. Autorizovaná osoba dle zák.157/1998 o nakládání s nebezpečnými látkami…

Město: Praha 7

logo
Zobrazit detail

Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o.

Společnost Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. spravuje celkem 8 laboratoří, které provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a…

Město: Ostrava - Mariánské Hory

logo
Zobrazit detail

AquaLogic Consulting, s.r.o.

Aqualogic je konzultační a softwarová společnost, působící v oblasti hydrologie, hydrauliky, čištění odpadních vod a ochrany kvality vod.

Město: Dolní Jirčany

logo logo logo
Zobrazit detail

AQUATEST a.s.

Poskytujeme monitorování a vyhodnocování životního prostředí, sanací, rekultivaci skládek a devastovaných území.

Město: Praha 5

logo
Zobrazit detail

ARVITA P spol. s r.o.

Zpracujeme pro Vás generely, studie, plány a projekty pro krajinu. Ochrana pozemků před vodní a větrnou erozí. Odborná stanoviska, posudky, studie a…

Město: Otrokovice

logo
Zobrazit detail
Zobrazeno 1 - 20 z celkem 215 záznamů
Strana: 123    ... 11
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU