5 neuesten Anforderungen
PP natur pro vstřikování
Olověné autobaterie s elektrolyty
Zahradní domek se střešní krytinou, podlahou, dveřmi
Linka na pražení arašídů a kešu oříšků.
Zhotovení základových desek
5 neuesten Angebote
MELEN PE-HD, polyetylen s vysokou hustotou
Optimum F 150 CNC
Nabízíme volnou kapacitu ,sváření ,hranění, pálení,výroba svařenců atd...
AKCE!! Nejžádanější obálky nyní prodáváme za zvýhodněné ceny!!
PLASTOVÉ OBÁLKY PRO VAŠE ZÁSILKY, sáčky pro balení roušek

Ekologie - Ochrana přírody a krajiny

V rámci ochrany životního prostředí je nutné chránit přírodu a krajinu jako takovou. Ochrana lesů je jedna z nejstarších lesnických vědeckých disciplín a jejím úkolem je všemi dostupnými metodami zajišťovat zachování či zlepšování zdravotního stavu lesů. Lesy České republiky prezentují tu ochranu, která v maximální míře šetří životní prostředí a důraz kladou především na posilování obranyschopnosti lesa jako ekosystému (zvyšování populací predátorů a podobně). Ochrana ovzduší je nedílnou součástí ochrany životního prostředí, a to zejména proto, že vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do nitra lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka. Kvalitě ovzduší je věnována pozornost nejen na národní a evropské, ale i mezinárodní úrovni. Ministerstvo životního prostředí se podílí také na ochraně ozónové vrstvy Země před látkami, které jí poškozují (například freony). Protože se ozónová vrstva ztenčuje, na zemský povrch proniká nebezpečné ultrafialové záření. Vzhledem k tomu, že půda je základním výrobním prostředkem v oblasti zemědělství, její ochrana je klíčovým úkolem (udržování složek organické hmoty, ochrana struktury, ochrana proti větrné a vodní erozi, zabránění kontaminace půdy a další). Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU.

Zobrazeno 1 - 20 z celkem 215 záznamů
Strana: 123    ... 11

ENRESS s.r.o.

Čistá likvidace odpadů a jejich využití pro energetické účely. NITRÁTOVÁ SMĚRNICE - úprava digestátu, odpadu z bioplynových stanic, na účinné a…

Město: Praha

logo logo logo logo logo
Details anzeigen

Ing. Miloslav Mužík, -MMM- SOLAR

Die Firma Ing. Miloslav Mužík –MMM- SOLAR gehört zu den ersten zertifizierten Montagefirmen von Solaranlagen in der Tschechischen Republik. Wir bieten an: *…

Město: Ostrava - Plesná

logo logo logo logo
Details anzeigen

SIAD Czech spol. s.r.o.

Die Herstellung, Distribution und Verkauf von technischen, medizinischen und speziellen Gäse. Die Installation und Vermietung der technischen Anlagen für die…

Město: Praha - Stodůlky

logo logo logo logo logo logo logo
Details anzeigen

ABESS, s.r.o.

Das Ingenieurbüro und auszuführende Firma. Wir bieten die Dienstleistungen, Lieferungen der Anlagen und Anwendungen effektiven Technologien für die Umwelt und…

Město: Kladno - Dubí

logo logo
Details anzeigen

Green Waste Services, s.r.o.

Společnost Green Waste Services, s.r.o. nabízí komplextní ekologické poradenství podnikům a obcím. NAŠE SLUŽBY: • Zpracování žádostí pro nakládání s odpady,…

Město: Rovensko pod Troskami

logo logo logo
Details anzeigen

Ing. Vlastimil Ladýř - Ladeo

V oblasti nakládání s odpady provádíme sběr a výkup téměř všech druhů odpadů, provozujeme sklad nebezpečných odpadů v Zákupech, na pracovišti Mladá Boleslav…

Město: Česká Lípa

logo logo
Details anzeigen

A - KLIMASTAV s.r.o.

Město: Praha

logo logo logo logo
Details anzeigen

A.L.P. ecology, s.r.o.

Efektivní, rychlé a nenákladné řešení problémů s pachy bez negativních účinků na zdraví a přírodní prostředí.

Město: Moravská Ostrava

logo
Details anzeigen

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Vedení krajinotvorných programů a seznamu ochrany přírody.

Město: Pardubice

logo
Details anzeigen

AGRO - AQUA s.r.o.

Projekt, inženýring, vodohospodářské stavby, pozemkové úpravy, místní komunikace a polní cesty, protipovodňová ochrana území, úpravy vodních toků a bystřin,…

Město: Pardubice

logo
Details anzeigen

AGRO-EKO spol. s r.o.

Čistírny odpadních vod - projekce, výroba, výstavba, rekultivace, zahradní úpravy, výroba topných pelet, pěstování energetických plodin, konzultační středisko…

Město: Ostrava-Pustkovec

logo
Details anzeigen

Akustická akreditovaná zkušebna 1016 - Fakulta strojního inženýrství

Zkušebna akustiky - stavební akustika (neprůzvučnost v dozvukových komorách a na stavbách); dopravní hluk, protihlukové bariéry, hluk na pracovištích, hluk v…

Město: Brno

logo logo
Details anzeigen

AlphaBio EcoService, s.r.o.

Ekologicko-inženýrská a realizační firma nabízející služby v různých oblastech revitalizace a ochrany životního prostředí, která ve své činnosti využívá…

Město: Praha - Ruzyně

logo
Details anzeigen

AQUA OSMOTIC s.r.o.

Výroba,prodej a servis přístrojů na úpravu vody procesem reverzní osmozy - včetně montáží. Veškerá úprava a čištění vody, přístroje a zařízení pro přípravu…

Město: Tišnov

logo logo logo
Details anzeigen

Aquabiocentrum spol. s r.o.

Aquabiocentrum spol. s r.o.je ryze česká společnost poskytující profesionální služby v zpracování plastů a stavební a zemní práce. Bazény, zastřešení bazénů,…

Město: Praha 10, Strašnice

logo logo
Details anzeigen

AQUABOX spol. s r.o.

Nabízíme projekce, dodávky, montáže a provozování čistíren odpadních vod a úpraven vody. Autorizovaná osoba dle zák.157/1998 o nakládání s nebezpečnými látkami…

Město: Praha 7

logo
Details anzeigen

Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o.

Společnost Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. spravuje celkem 8 laboratoří, které provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a…

Město: Ostrava - Mariánské Hory

logo
Details anzeigen

AquaLogic Consulting, s.r.o.

Aqualogic je konzultační a softwarová společnost, působící v oblasti hydrologie, hydrauliky, čištění odpadních vod a ochrany kvality vod.

Město: Dolní Jirčany

logo logo logo
Details anzeigen

AQUATEST a.s.

Poskytujeme monitorování a vyhodnocování životního prostředí, sanací, rekultivaci skládek a devastovaných území.

Město: Praha 5

logo
Details anzeigen

ARVITA P spol. s r.o.

Zpracujeme pro Vás generely, studie, plány a projekty pro krajinu. Ochrana pozemků před vodní a větrnou erozí. Odborná stanoviska, posudky, studie a…

Město: Otrokovice

logo
Details anzeigen
Zobrazeno 1 - 20 z celkem 215 záznamů
Strana: 123    ... 11
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU