731 155 268
banner
logo logo logo Vytisknout

Adresa a kontakty

Za Poříčskou branou 214/12

Praha 8 - Karlín

186 00

Česká republika


Tel.:+420 222 350 694

Fax: +420 224 814 041

E-mail: ksalingerova@gip.cz

Internet: www.gipenergy.cz

Mapa

Základní informace

Společnost GIP energy, a. s., byla založena s cílem etablovat se v novém perspektivním oboru obnovitelných energií, primárně v oblastech návazných na developerskou a investičně stavební činnost mateřské společnosti GIP group a sekundárně v oblastech moderních energetických technologií, nahrazujících stávající zdroje energie.V první oblasti vidíme jako perspektivní projektové zakomponování alternativních systémů vytápění budovaných domů, jednoznačné zaměření na nízkoenergetické projekty a rozvoj využití fotovoltaických panelů na střechách a fasádách objektů, které jsou produktem developerské a stavební činnosti GIP group.

Druhá oblast zahrnuje projekty většího rozsahu, zaměřené na využití fotovoltaických panelů ve formě lokální elektrárny, výrobu palivových pelet a další obnovitelné zdroje energie. Společnost GIP energy je nejenom developerem v této sféře podnikání, ale také výrobcem a provozovatelem.

Společnost GIP energy, a. s., si stanovila střednědobé a dlouhodobé cíle v různých oblastech obnovitelných zdrojů energie. Ve sféře výroby palivových pelet plánujeme spuštění nové peletovací linky v České republice do konce tohoto roku. Současně probíhá realizace peletovací linky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kde jsme majoritními vlastníky česko-ukrajinské firmy Karpat Pellets. V tomto regionu připravujeme expanzi v podobě další jedné či dvou peletizačních linek.

Druhým hybným motorem naší společnosti je využívání sluneční energie. Zlevňování dostupné technologie a šance na získání dotační podpory z některého z fondů EU spolu s garantovanými výkupními cenami elektrické energie ze slunce dávají zcela nevídaný prostor tomuto novému perspektivnímu odvětví výroby elektřiny. V našich plánovaných projektech lze nalézt jak fotovoltaickou elektrárnu, tak plošné využívání fotovoltaických panelů na stávajích i nově stavěných budovách.

Jsme přesvědčeni, že změny v přístupu k výrobě a následné spotřebě energie jsou očekávané a postupně přecházejí v realitu každodenního života a tomuto trendu chce být naše společnost nápomocna. Naše představy a plány v důsledku znamenají postupný přechod k výstavbě domů s velmi nízkými náklady na topení, a tedy největší rozšíření vytápění peletami a ekobriketami, využití tepelných čerpadel, střešních kolektorů, fotovoltaických panelů, tj. maximální využití dostupných technologií snižujících úroveň znečišťování životního prostředí. Cíle jsou to smělé, ale jen jejich urychleným a cílevědomým zaváděním lze snížit závislost na fosilních palivech a omezit zatěžování atmosféry emisemi.

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU