banner
logo logo logo logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

Firma LIKTO, s.r.o. působí v oblastech:

TERMICKÉ ODLAKOVÁNÍ - čištění a odlakování kovových materiálů pokrytých nánosy látek obsahujících uhlovodíky. Čištění a odlakování probíhá prostřednictvím termického rozkladu (tzv. nízkotepelné karbonizace) organických látek, přičemž se uvolněné plyny odvádějí do dopalovací komory, kde dochází k jejich dokonalému spálení. Naše výrobní kapacita umožňuje odlakovat či očistit nánosy nátěrových hmot v množství až 250 tun za rok. Zařízení se používá pro čištění: závěsy, háky, upínací lišty, krytky atd.; částí motorů, hlavy válců atd. (znečištění barvou, spalinami nebo oleji); části elektrických strojů (motory, vinutí atd.).

ČIŠTĚNÍ LAKOVEN - čištění podlahových ploch a vnějších ploch technologického zařízení; komplexní čištění technologického zařízení (stříkací kabiny, vzduchotechnika, filtrace vzduchu, pračky vzduchu, myčka nárazníků, vytěkávací, sušící a chladící tunely, ionisační rámy, řetězové dopravníky); čištění roštů stříkacích kabin, nosných tyčí, závěsů a nosičů; navěšování závěsů dle plánu KANBAN; kalibrace a opravy závěsů, výroba prototypů a nových závěsů; výměna filtračních materiálů (kapsových filtrů, filtračních rohoží atd.); zásobovací činnost (chemikálie a režijní materiál potřebné pro zajištění provozu lakoven).

PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ - strojní zametání ploch a komunikací; strojní mytí ploch a komunikací; odsávání prachu; čištění vzduchotechniky; čištění stropních konstrukcí, stěn vnitřních i vnějších, suchou i mokrou cestou; mytí oken, světlíků (oboustranné); údržba travnatých ploch. ZÁMEČNICKÉ PRÁCE - sváření CO; sváření plamenem; strojní obrábění; ohýbání a stáčení.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - vlastní kontejnerovou a přepravní technikou zabezpečujeme, aby odpady byly odebírány co nejblíže jejich vzniku; v případě komplexního převzetí vašeho odpadového hospodářství nabízíme vypracování provozních řádů dle platných zákonů. Zajistíme proškolení vedoucích pracovníků a středního řídícího personálu na třídění s odpady a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Součástí smlouvy s námi je i legislativní servis, vypracování ročního hlášení pro příslušné úřady.

REGENERACE PLASTŮ - Recyklace plastových materiálů; mezi materiály, které zpracováváme patří PC-ABS, PC- PET, ABS, PP, PP + EPDM, PE. Firma je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001. Více informací naleznete na internetových stránkách www.likto.cz

Adresa a kontakty

U Kolory 302

Liberec 25

463 12

Česká republika


Tel.:+420 482 360 725; +420 485 131 463

Mob.:+420 603 509 855, +420 603 509 856, +420 603 840 999

Fax: +420 482 360 731

E-mail: likto@likto.cz

Internet: www.likto.cz;www.pelety-kotle.cz

Propagační materiály firmy

Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU