banner
5 nejnovějších poptávek
Rekonstrukce výpravní budovy
Pořízení velkoobjemových beden
Upgrade a rozšíření informačního systému
Stavební úpravy
Poptávka - Fotovoltaická elektrárna na rodinný dům
5 nejnovějších nabídek
Certifikáty - Schwer Fittings
H2-lok šroubení se dvěma svěrnými prstenci
Chemie pro čistění vod
Balící linky - Ovinování palet
Nabídka - permanentní magnety - feritový blok - 19,8x15,2x6 (MA) mm

Proč zvolit protlaky od společnosti TALPA-RPF s.r.o. ?

25/04/2019

 

Již od roku 1991 působíme na trhu bezvýkopových technologií. Značka TALPA-RPF je zárukou vysoké kvality služeb. Společnost Talpa-RPF je členem CZSTT – české společnosti pro bezvýkopové technologie. Máme hluboké zkušenosti s protlaky a svůj úkol splníme i v obtížných podmínkách. Dobré technické vybavení a důkladná příprava jsou základem našich úspěchů.

Protlaky realizujeme rychle – zvládáme až 300m denně. Protlaky mohou mít délku od 8m do 350mprůměr vtahovaného potrubí od 32mm do 730mm. Poloměr ohybu soutyčí činí 15m až 55m.

Úspěšné provedení řízených protlaků závisí na mnoha podmínkách daného případu. Ty vaše konkrétní s vámi rádi posoudíme.

Výhody bezvýkopových technologií

Bezvýkopové technologie jsou charakteristické žádnými nebo minimálními zásahy do komunikací a řádově nižšími náklady na uvedení do původního stavu, než je to u klasických výkopů.

Přesné řízení směru vrtu umožňuje vyhýbat se známým i nečekaným překážkám pod povrchem a provádět směrově složité trasy.

Provoz na komunikacích není přerušován, odpadá nutnost objížděk komunikací a život v bezprostředním okolí prováděných prací není nijak podstatně omezován.

Nepříznivé vlivy na životní prostředí jsou vyloučeny.

Naše možnosti

V oblasti bezvýkopových technologií provádíme tyto práce:

 • řízené protlaky
 • protlaky, protláčení
 • řízené horizontální vrtání, vodorovné vrtání
 • bezvýkopová výstavba inženýrských sítí
 • rekonstrukce a renovace inženýrských sítí – relining
 • vtahování potrubí
 • zatahování kabelů
 • provzdušňovací vrty – venting
 • drenážní vrty
 • mikrotunelování
 • řízené mikrotunelování
 • podvrty
 • řízené podvrty

Protlaky využijete při vytváření nebo renovaci inženýrských sítí:

 • vodovody
 • tlaková kanalizace
 • spádová kanalizace
 • plynovody
 • chráničky telekomunikačních a napěťových kabelů
 • kabelovody

Podmínky použití bezvýkopových technologií

Úspěšné provedení podvrtu s následným zatažením potrubí je vázáno na splnění některých podmínek.

Vytyčení inženýrských sítí

Před zahájením prací je nutné, aby investor zajistil vytyčení křížených nebo souběžných inženýrských sítí s maximální možnou přesností tak, aby během vrtných prací nedošlo k jejich poškození. V případech s velkým množstvím již existujících inženýrských sítí je to podmínkou nezbytnou pro technické zvládnutí podvrtu. Neexistují-li dostatečné podklady u správců sítí, pak je možno použít geofyzikální metody určení existujících podpovrchových překážek, např. georadar. Přesnost vrtání pak umožňuje bez větších komplikací provést pokládku nového potrubí s bezpečným odstupem od stávajících souběžných i křížených inženýrských sítí.

Provedení vstupních a výstupních jam

Ve většině případů investor zajišťuje provedení vstupních a výstupních jam, což je v rámci ostatních zemních prací, které investor provádí, organizačně jednodušší a levnější. Jejich přesné umístění a rozměr je dohodnut při přípravě konkrétního prostupudle místních podmínek se liší. Pohybuje se v půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m až 3 x 3 m pro největší průměry. Hloubka jam je z technologických důvodů obvykle 0,5 m pod požadovanou hloubku dna vtahovaného potrubí. Obecnou podmínkou je, aby vstupní jáma nebyla ve směru vrtání delší než 3,0 m. Větší rozměry vyžadují pomocnou stabilizaci vrtných tyčí tak, aby nemohlo dojít k jejich zlomení bočním rázem. Zařízení pro řízené horizontální vrtání (HDD) je na rozdíl od klasických protlaků umístěno před vstupní jámou, což na jedné straně umožňuje podstatné zmenšení této jámy, na straně druhé však vyžaduje volnou plochu pro ustavení vrtné soupravy. Ta při práci musí stát s odstupem 3 – 5 metrů od této jámy, u náročných podvrtů se značným převýšením a u velkých vrtných souprav, které používají tužší vrtné tyče i více. Délka stroje je 5,5 metrů.

Půdní podmínky

Omezujícím faktorem použití bezvýkopové technologie jsou především půdní podmínky. Pro efektivní nasazení jsou nejvhodnější hlinité půdy a jíly bez podílu kamene, komplikací přibývá v prostředí nesoudržných půd jako jsou hrubé štěrky, písky a kamenité půdy s vysokým podílem kamenné frakce. Vrty v silně kamenitých půdách, hrubých štěrcích nebo v měkčích horninách jsou prováděny pomocí speciálního vrtného nářadí upraveného pro těžké půdní podmínky, tzv. TriHawk. Vrtání v kompaktní skalní hornině vyžaduje nasazení vrtné soupravy DitchWitch JT30 AllTerrain s duálními vrtnými tyčemi a valivými dláty.

 

 

TALPA-RPF s.r.o. - bezvýkopové technologie

Holvekova 645/36

Ostrava - Kunčičky

718 00

Česká republika

 

Tel.:+420 596 237 019

Mob.:+420 602 593 463

E-mail: talparpf@talparpf.cz

Internet: www.talparpf.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/talpa-rpf-s-r-o-bezvykopove-technologie

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU