731 155 268
5 nejnovějších poptávek
Poptáváme PVC granuláty pro výrobu dílu
Betonová podlaha
Výroba dílů
Oprava ocelových konstrukcí
Dodávka nábytku
5 nejnovějších nabídek
Náhradní díly pro obráběcí stroje
Opravy a modernizace soustruhů SU 50
Světlíky - Jehlany
Aceton - čistý balený v plastových vratných sudech
MEPOLEN PP, svařovací drát

Ekologie - Instituce a organizace zabývající se životním prostředím a ekologií

V dnešní době existuje spousta institucí a organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí. Čistírny odpadních vod nejčastěji najdeme v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby či u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené. Čistírny se dělí podle velikosti a typu čistírenského procesu. V České republice je nejčastěji používaným typem mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Hygienické stanice se zabývají vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a lidských společenství, zkoumají účinky jednotlivých složek životního i pracovního prostředí a vypracovávají vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory zevního prostředí. Sběrné dvory jsou místa určená obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít nebo je jej nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. Také vodovody a kanalizace či technické služby jsou nedílnou součástí ochrany životního prostředí.

 

Zobrazeno 21 - 40 z celkem 235 záznamů
Strana: 1234    ... 12

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Firma zabezpečuje služby především v následujících oblastech: výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod., rozbory pitné a odpadní vody,…

Město: Brno

logo
Zobrazit detail

BRVOS Bruntál s.r.o.

Společnost působí na českém trhu především v oblasti zajišťování dodávek pitné vody. Provozuje také čištění komunálních a průmyslových odpadních vod.

Město: Bruntál

logo
Zobrazit detail

Casspos a.s.

CASSPOS a.s., je závod s dlhoročnou tradíciou strojárenskej výroby, kvalifikované kádre, výrobné kapacity a prístup k zákazníkovi predstavujú dostatočný…

Město: Michalovce

logo logo logo
Zobrazit detail

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.

Společnost poskytuje služby v oblasti čištění a údžby místních komunikací, zimní údržby, údržby veřejné zeleně, nákladní dopravy, likvidace odpadu, správy…

Město: Kuřim

logo
Zobrazit detail

ČEVAK a.s.

1. JVS je vodohospodářská společnost provozující nejen úpravny vody a vodovodní a kanalizační sítě, ale rovněž také čistírny odpadních vod, dodávky pitné vody…

Město: České Budějovice

logo
Zobrazit detail

D+P REKONT s.r.o.

Recyklace odpadů.

Město: Plzeň

logo
Zobrazit detail

Dapol, s.r.o.

Nakládání s nebezpečnými odpady, výroba strojů a zařízení, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Město: Ostrava-Radvanice

logo
Zobrazit detail

David Kunický - VODOHOSPODÁŘSKÝ SERVIS

Společnost zajišťuje vodohospodářský servis. Poskytuje služby městům a obcím provozujícím vlastní vodovodní a kanalizační infrastrukturu.

Město: Praha 13, Stodůlky

logo
Zobrazit detail

Domeček - odpady s.r.o.

Zajišťujeme odvoz sutě a odpadu, včetně nakládání s nebezpečnými odpady, úklid černých skládek, sběrný dvůr - třídění odpadu.

Město: Praha - Malešice

logo logo
Zobrazit detail

EBI, s.r.o.

Firma se zabývá činnostmi jako: čistírny odpadních vod a kanalizace - dodávky a provoz. Čerpadla a dmychadla ORPU - servis. Stavební a zemní práce.…

Město: Praha 6, Řepy

logo
Zobrazit detail

ECenviconsult, s.r.o.

Projektová dokumentace a optimalizace provozu čistíren odpadních vod a kanalizací. Poradenství ve vodním hospodářství. Zpracování provozní dokumentace.

Město: Brno - Veveří

logo
Zobrazit detail

EKO - KV s.r.o.

Program společnosti je zaměřen na realizaci inženýrských a průmyslových staveb se specializací na ekologické stavby, to je vodovody, kanalizace a ČOV pro malé…

Město: Karlovy Vary

logo
Zobrazit detail

EKO 18, společnost s ručením omezeným

Firma nabízí služby zejména v oblasti odvozu sutí, odpadu a nepořádku, vyklízení bytových i nebytových prostor, vykládky a nakládky materiálu a případně také…

Město: Praha 3

logo
Zobrazit detail

Eko Bi s.r.o.

Komunální služby pro město Česká Třebová. Čištění komunikací, odpady, nakládání s odpady, výsev zeleně.

Město: Česká Třebová

logo
Zobrazit detail

EKO servis Varnsdorf a.s.

Společnost provádí zneškodňování odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách, zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě,…

Město: Varnsdorf

logo
Zobrazit detail

EKO-SEPAR, s. r. o.

Společnost provádí zejména sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu, likvidaci černých skládek, recyklaci odpadu a také jeho další prodej.

Město: Nýřany

logo
Zobrazit detail

EKO-SERVICE 2000 s.r.o.

EKO-SERVICE 2000 s.r.o. se sídlem v Náchodě je distribuční a servisní společností, která nabízí obalové řešení a služby, které optimalizují celkové náklady v…

Město: Náchod

logo logo logo
Zobrazit detail

EKOAQUA plus, spol. s r.o.

Odstraňování odpadů včetně odpadů nebezpečných. Čištění, servis a údržba odlučovačů ropných látek a tukových lapolů. Měření objemů vypouštěných vod.

Město: Ostrava - Moravská Ostrava

logo logo
Zobrazit detail

EKOBAK s.r.o.

Dodáváme biologické prostředky pro septiky, žumpy, lapoly, jímky, kanalizace, bazény. Odstraňují zápach, zlepšují kvalitu odpadní vody, zmenšují objem…

Město: Praha - Černý Most

logo logo
Zobrazit detail

EKOLA České Libchavy s.r.o.

Zajišťuje služby odpady-průmyslové, komunální zneškodnění skládka české Libchavy, recyklace surovin, elektrospotřebičů, odpady-sběr, doprava-kontejnerová…

Město: České Libchavy

logo logo logo logo
Zobrazit detail
Zobrazeno 21 - 40 z celkem 235 záznamů
Strana: 1234    ... 12
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU