banner
logo logo logo logo logo logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (ITC) je nezávislá zkušební, kalibrační, certifikační, a inspekční společnost působící v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti výrobků, certifikace managementu řízení a environmentálního managementu a v oblasti technické normalizace.

ITC má zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001. ROZSAH ČINNOSTÍ:

1.) posuzování shody výrobků s požadavky evropských směrnic (označování výrobků značkou CE): hračky, osobní ochranné prostředky, stavební výrobky, zdravotnické prostředky, aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, in vitro diagnostické zdravotnické prostředky, elektrická zařízení nízkého napětí, elektormagnetická kompatibilita, tlakové nádoby.
2.) testování a ověřování výrobků v akreditované zkušební a kalibrační laboratoři.
3.) certifikace systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ČSN EN ISO 13485, ISO 50001, ISO/TS 16949, EN 15593, ČSN 010391
4.) dobrovolná certifikace: značka „ITC - certifikovaná kvalita“, „Bezpečné hračky".
5.) technická normalizace, portál a zákony www.zakonynormy.cz ( postupy uvádění výrobků na trh, harmonizované normy, technická legislativa )

OBLASTI PŮSOBENÍ podle oborů: průmysl gumárenský, plastikářský, chemický, automobilový, potravinářský, obalářský, textilní, kožedělný, obuvnický, stavební, sklářský, papírenský, petrochemický, dřevozpracující, elektrotechnický.

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách ITC: www.itczlin.cz

Adresa a kontakty

třída Tomáše Bati 299, Louky

Zlín

76302

Česká republika


Tel.:+420 572 779 922

Mob.:+420 734 766 321

E-mail: itc@itczlin.cz

Internet: www.itczlin.cz

Fotogalerie

Propagační materiály firmy

leták ke stažení Stáhnout
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU